Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 96: Luyện tậpBài 96: Luyện tập

Bài 1 (trang 10 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

a)

4 × 5 = ..... 4 × 7 = ..... 4 × 9 = .....
4 × 3 = ..... 4 × 2 = ..... 4 × 1 = .....
4 × 8 = ..... 4 × 6 = .... 4 × 4 = .....
4 × 10 = ..... 3 × 9 = ..... 2 × 9 = .....

b)

2 × 3 = ..... 3 × 2 = ..... 3 × 4 = ..... 4 × 3 = .....
2 × 4 = ..... 4 × 2 = ..... 1 × 4 = ..... 4 × 1 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm các bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 

4 × 5 = 20 4 × 7 = 28 4 × 9 = 36
4 × 3 = 12 4 × 2 = 8 4 × 1 = 4
4 × 8 = 32 4 × 6 = 24 4 × 4 = 16
4 × 10 = 40 3 × 9 = 27 2 × 9 = 18

b) 

2 × 3 = 6 3 × 2 = 6 3 × 4 = 12 4 × 3 = 12
2 × 4 = 8 4 × 2 = 8   1 × 4 = 4 4 × 1 = 4

Bài 2 (trang 10 vbt Toán 2 tập 2)

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: 4 × 5 + 10=20 + 10=30

a) 4 × 6 + 6 = ....... = .......

b) 4 × 7 + 12 = ...... = ......

c) 4 × 9 + 24 = ..... = ......

d) 4 × 2 + 32 = ..... = .....

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của phép nhân.

- Cộng với số còn lại.

- Trình bày bài theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 4 × 6 + 6 = 24 + 6 = 30

b) 4 × 7 + 12 = 28 + 12 = 40

c) 4 × 9 + 24 = 36 + 24 = 60

d) 4 × 2 + 32 = 8 + 32 = 40

Bài 3 (trang 10 vbt Toán 2 tập 2)

Một bàn ăn có 4 chân bàn. Hỏi 6 bàn ăn như thế có bao nhiêu chân bàn ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 bàn : 4 chân

6 bàn : .... chân ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số chân của một bàn ăn nhân với 6. 

Lời giải chi tiết:

6 bàn ăn như thế có số chân bàn là :

    4 x 6 = 24 (chân bàn)

Đáp số: 24 chân bàn.

Bài 4 (trang 10 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 96: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Nhân hai thừa số đã cho ở mỗi cột rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

- Nhẩm lại bảng nhân đã học khi biết một trong hai thừa số và tích để tìm thừa số còn lại.

Lời giải chi tiết:

Bài 96: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.