Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúcBài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Bài 1 (trang 13 vbt Toán 2 tập 2)

Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu) :

a)

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

b)

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

c)

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Dùng chữ in hoa đặt tên cho các điểm của đường gấp khúc.

- Đọc tên đường gấp khúc theo đúng thứ tự của các điểm.

Lời giải chi tiết:

b)

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

Đường gấp khúc EFGHK.

c)

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

Đường gấp khúc LMNOPQ. 

Bài 2 (trang 13 vbt Toán 2 tập 2)

Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Dùng bút chì và thước kẻ, nối các điểm đã cho, sao cho tạo thành số lượng đoạn thẳng bằng với đề bài yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 14 vbt Toán 2 tập 2)

Tính độ dài đường gấp khúc:

a)

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

b)

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Độ dài đường gấp khúc bằng đúng tổng độ dài các đoạn thẳng có trong đường gấp khúc đó. 

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

    2 + 3 + 3 = 8 (cm)

Đáp số : 8cm.

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

    2 + 3 + 1 + 3 = 9 (cm)

Đáp số : 9cm.

Bài 4 (trang 14 vbt Toán 2 tập 2)

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông (như hình vẽ). Tính độ dài đoạn dây đồng đó:

Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta tính tổng độ dài bốn cạnh của hình vuông đó. 

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn dây đồng là :

    3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm.

Cách khác: 

Độ dài đoạn dây đồng là :

    3 × 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.