Học JSP cơ bản đến nâng cao

JavaServer Pages (JSP) là một công nghệ lập trình Server-Side mà cho bạn khả năng xây dựng các ứng dụng trên Web động, độc lập nền tảng. JSP có quyền truy cập tới toàn bộ gia đình Java APIs, bao gồm JDBC API để truy cập Enterprise Database. Loạt bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Java Server Pages (JSP) để phát triển các ứng dụng Web theo các bước đơn giản và dễ dàng.

Sử dụng JSP, bạn có thể thu thập input từ người dùng thông qua các Webpage Form, trình bày các record từ một Database hoặc đăng ký quyền ưu tiên của người dùng, truy cập các thành phần JavaBeans, truyền điều khiển giữa các page và chia sẻ thông tin giữa các Request, page, …

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học JSP cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC

Cơ bản về JSP

Quảng cáo

JSP nâng cao

Loạt bài hướng dẫn JSP cơ bản giúp bạn hiểu các khái niệm cũng như tính năng cơ bản của Java Server Pages (JSP) để phát triển các ứng dụng Web. Chúng tôi cung cấp hàng loạt ví dụ minh họa cũng như trình bày chi tiết từng chủ đề, từ đó giúp bạn thích thú với bài học hơn, giúp nâng cao kiến thức của bạn.

Bạn nên biết về các ứng dụng Web làm việc qua HTTP, về Web Server, về trình duyệt web. Ngoài ra, bạn nên trang bị cho mình kiến thức về phát triển ứng dụng Web bởi sử dụng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Loạt bài hướng dẫn học JSP cơ bản đến nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint
Tài liệu giáo viên