Upload File trong JSPMột JSP có thể được sử dụng với một thẻ HTML form để cho phép người dùng upload các file tới Server. Một file được tải lên có thể là file dạng text, nhị phân hoặc hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu nào khác.

Tạo một File Upload Form trong JSP

HTML code sau tạo một Upload Form. Sau đây là những điểm quan trọng cần ghi nhớ:

 • Thuộc tính Phương thức của thẻ form nên được thiết lập là phương thức POST và phương thức GET không thể được sử dụng.

 • Thuộc tính enctype của thẻ form nên được thiết lập là multipart/form-data.

 • Thuộc tính action trong thẻ form nên được thiết lập là một JSP file mà sẽ xử lý việc upload file tại Backend Server. Ví dụ sau sử dụng chương trình uploadFile.jsp để upload file.

 • Để upload một file đơn, bạn nên sử dụng một thẻ <input .../> đơn với thuộc tính là type="file". Để cho phép upload nhiều file lên, bạn sử dụng nhiều thẻ input với các giá trị thuộc tính khác nhau. Trình duyệt liên kết một nút Browse với từng giá trị đó.

 
<html>
<head>
<title>File Uploading Form</title>
</head>
<body>
<h3>File Upload:</h3>
Select a file to upload: <br />
<form action="UploadServlet" method="post"
            enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" size="50" />
<br />
<input type="submit" value="Upload File" />
</form>
</body>
</html>

Nó sẽ hiển thị kết quả sau, cho phép bạn chọn một file từ PC nội bộ và khi người dùng click tại "Upload File", thì Form sẽ được đệ trình cùng với file đã chọn:

 
File Upload: 

Select a file to upload:Ghi chú: Form trên chỉ là một form giả và sẽ không làm việc, sẽ nên thử code trên tại thiết bị của bạn để làm cho nó làm việc.

Quảng cáo

Viết Backend JSP Script

Đầu tiên, chúng ta định nghĩa một vị trí để lưu giữ các file được upload. Bạn có thể mã hóa điều này trong chương trình của bạn hoặc tên thư mục này cũng có thể được thêm vào bởi sử dụng một cấu hình ngoại vi chẳng hạn như một phần tử context-param trong web.xml như sau:

 
<web-app>
....
<context-param> 
  <description>Location to store uploaded file</description> 
  <param-name>file-upload</param-name> 
  <param-value>
     c:\apache-tomcat-5.5.29\webapps\data\
   </param-value> 
</context-param>
....
</web-app>

Sau đây là source code cho UploadFile.jsp, mà có thể xử lý nhiều thao tác tải file lên tại cùng một thời điểm. Trước khi tiến hành, bạn chắc chắn rằng:

 • Ví dụ sau phụ thuộc vào FileUpload, vì thế chắc chắn rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của commons-fileupload.x.x.jar file trong Classpath của bạn. Bạn có thể tải nó về từ: http://commons.apache.org/fileupload/.

 • FileUpload phụ thuộc vào Commons IO, vì thể đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của commons-io-x.x.jar file trong Classpath của bạn. Bạn có thể download nó tại: http://commons.apache.org/io/.

 • Trong khi kiểm nghiệm ví dụ này, bạn nên upload một file mà có kích cỡ nhỏ hơn maxFileSize, nếu không thì file đó sẽ không được tải lên.

 • Bạn chắc chắn đã tạo ra thư mục c:\temp và c:\apache-tomcat-5.5.29\webapps\data.

<%@ page import="java.io.*,java.util.*, javax.servlet.*" %>
<%@ page import="javax.servlet.http.*" %>
<%@ page import="org.apache.commons.fileupload.*" %>
<%@ page import="org.apache.commons.fileupload.disk.*" %>
<%@ page import="org.apache.commons.fileupload.servlet.*" %>
<%@ page import="org.apache.commons.io.output.*" %><%
  File file ;
  int maxFileSize = 5000 * 1024;
  int maxMemSize = 5000 * 1024;
  ServletContext context = pageContext.getServletContext();
  String filePath = context.getInitParameter("file-upload");  // Verify the content type
  String contentType = request.getContentType();
  if ((contentType.indexOf("multipart/form-data") >= 0)) {   DiskFileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory();
   // maximum size that will be stored in memory
   factory.setSizeThreshold(maxMemSize);
   // Location to save data that is larger than maxMemSize.
   factory.setRepository(new File("c:\\temp"));   // Create a new file upload handler
   ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory);
   // maximum file size to be uploaded.
   upload.setSizeMax( maxFileSize );
   try{ 
     // Parse the request to get file items.
     List fileItems = upload.parseRequest(request);     // Process the uploaded file items
     Iterator i = fileItems.iterator();     out.println("<html>");
     out.println("<head>");
     out.println("<title>JSP File upload</title>"); 
     out.println("</head>");
     out.println("<body>");
     while ( i.hasNext () ) 
     {
      FileItem fi = (FileItem)i.next();
      if ( !fi.isFormField () )	
      {
      // Get the uploaded file parameters
      String fieldName = fi.getFieldName();
      String fileName = fi.getName();
      boolean isInMemory = fi.isInMemory();
      long sizeInBytes = fi.getSize();
      // Write the file
      if( fileName.lastIndexOf("\\") >= 0 ){
      file = new File( filePath + 
      fileName.substring( fileName.lastIndexOf("\\"))) ;
      }else{
      file = new File( filePath + 
      fileName.substring(fileName.lastIndexOf("\\")+1)) ;
      }
      fi.write( file ) ;
      out.println("Uploaded Filename: " + filePath + 
      fileName + "<br>");
      }
     }
     out.println("</body>");
     out.println("</html>");
   }catch(Exception ex) {
     System.out.println(ex);
   }
  }else{
   out.println("<html>");
   out.println("<head>");
   out.println("<title>Servlet upload</title>"); 
   out.println("</head>");
   out.println("<body>");
   out.println("<p>No file uploaded</p>"); 
   out.println("</body>");
   out.println("</html>");
  }
%>
Quảng cáo

Bây giờ, bạn thử upload file bởi sử dụng HTML form bạn đã tạo ở trên. Khi bạn thử http://localhost:8080/UploadFile.htm, nó sẽ cho kết quả sau:

 
File Upload: 

Select a file to upload:


Nếu JSP script làm việc tốt, file của bạn sẽ được tải lên trong thư mục c:\apache-tomcat-5.5.29\webapps\data\.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học JSP khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên