Câu tường thuật (Reported Speech) trong tiếng Anh - Phần 1A. Câu tường thuật trong tiếng Anh

Ví dụ tình huống:

- You want to tell somebody else what Tom said.

(Bạn muốn kể cho ai đó những gì Tom đã nói.)

Có hai cách để diễn tả điều này:

1. Bạn có thể lặp lại lời Tom nói (Direct Speech — trực tiếp)

- Tom said: "I'm feeling ill."

(Tom đã nói: "Tôi đang bị ốm.")

Hoặc

2. Bạn có thể sử dụng lối tường thuật gián tiếp (Reported Speech - Câu tường thuật)

- Tom said that he was feeling ill.

(Tom đã nói rằng anh ấy đang bị bệnh.)

Hãy so sánh:

(Direct (trực tiếp): Tom said I am feeling ill.)

Reported (gián tiếp): Tom said that he was feeling ill .

(Trong văn viết chúng ta sử dụng dạng này để diễn tả lối tường thuật trực tiếp.)

Quảng cáo

B. Động từ trong câu tường thuật (Reported Speech)

    Khi chúng ta sử dụng câu tường thuật (Reported Speech), động từ chính trong câu thường ở quá khứ (ví dụ: "Tom said that..."")

Ví dụ:

- Tom said that he was feeling ill.

(Tom đã nói rằng anh ấy đang bị bệnh.)

- I told her that I didn't have any money.

(Tôi đã nói với cô ấy là tôi không có tiền.)

    Bạn cũng có thể bỏ that trong câu tường thuật (Reported Speech)

- Tom said (that) he was feeling ill.

- I told her (that) I didn't have any money.

    Thường thì dạng hiện tại trong câu trực tiếp (Direct Speech) được đổi sang quá khứ trong câu tường thuật (Reported Speech)

am/is → was

are → were

do/does → did

will → would

have/has → had?

can → could

want/like/know/go ... → wanted/ liked/ knew/ went ...

Giả sử có một tình huống sau: Bạn đã gặp Judy và hai người đã nói chuyện với nhau. Sau đó bạn kể cho ai đó về những gì Judy đã nói.

Bảng dưới liệt kê các câu trực tiếp (mà Judy đã nói khi hai người nói chuyện) và câu gián tiếp tương ứng (khi bạn kể cho ai đó):

Direct Speech Reported Speech

- "My parents are very well."

("Cha mẹ tôi rất mạnh khỏe.")

- Judy said that her parents were very well.

(Judy nói rằng cha mẹ cô ấy rất mạnh khỏe.)

- "I'm going to learn to drive."

("Tôi sẽ học lái xe.")

- She said that she was going to learn to drive.

(Cô ấy nói rằng cô ấy sắp học lái xe.)

- "John has given up his job."

("John đã bỏ việc rồi.")

- She said that John had given up his job.

(Cô ấy đã nói là John đã bỏ việc rồi.)

- "I can't come to the party on Friday."

("Tôi không thể đến dự tiệc vào thứ Sáu.")

- She said that she couldn't come to the party on Friday.

(Cô ấy đã nói là cô ấy không thể đến dự tiệc vào thứ Sáu.)

- "I want to go away for a holiday but I don't know where to go."

("Tôi muốn đi nghỉ xa nhưng tôi không biết đi đâu cả.")

- She said that she wanted to go away for a holiday but (she) didn't know where to go.

(Cô ấy đã nói là cô ấy muốn đi nghỉ xa nhưng cô ấy đã không biết đi đâu.)

- "I'm going away for a few days. I'll phone you when I get back."

("Tôi sắp sửa đi xa ít ngày. Tôi sẽ gọi điện cho anh khi tôi về.")

- She said that she was going away for a few days and would phone me when she got back.

(Cô ấy đã nói là cô ấy sắp sửa đi xa ít ngày và cô ấy sẽ gọi điện cho tôi khi cô ấy về.)

Quảng cáo

C. Câu tường thuật với thì quá khứ đơn

    Thì Quá khứ đơn (Past Simple) có thể được giữ nguyên trong câu tường thuật (Reported Speech), hoặc bạn có thể đổi sang thì Quá khứ hoàn thành.

Ví dụ:

Direct

- Tom said: "I'm woke up feeling ill, so I didn't go to work."

(Tom đã nói: "Tôi đã thức dậy và cảm thấy bệnh, nên tôi đã không đi làm.")

Reported

- Tom said (that) he woke up feeling ill, so he didn't go to work.

hoặc

Tom said (that) he had woken up feeling ill, so he hadn't gone to work.

(Tom đã nói là anh ấy đã thức dậy và cảm thấy bệnh, nên anh ấy đã không đi làm.)

Bài tập câu tường thuật

Để làm bài tập câu tường thuật, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu tường thuật.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.