Trắc nghiệm bài Đô-xtôi-ép-xki có đáp án

Trắc nghiệm bài Đô-xtôi-ép-xki có đáp án

A. Vài nét về tác giả Xtê-Phan Xvai-Gơ

Câu 1 : X. Xvai-gơ là nhà văn của nước nào?

A. Pháp

B. Áo

C. Đức

D. Nga

Tác giả Xte-phan-Xvai-gơ sinh năm 1881 và mất năm 1942. Ông là một nhà văn mang quốc tịch Áo gốc Do Thái.

Chọn đáp án : B

Câu 2 : X. Xvai-gơ đặc biệt nổi tiếng khi viết thể loại văn bản nào sau đây?

A. Thơ

B. Truyện ngắn

C. Kịch

D. Viết về chân dung của các nhà văn.

Xte-phan-Xvai-gơ đã từng làm thơ, viết kịch và sáng tác truyện, đặc biệt nổi tiếng khi viết về chân dung những nhà văn.

Chọn đáp án : D

Câu 3 : Tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp sáng tác văn học của Xtê – phan Xvai – gơ là:

A. Những sợi dây đàn bằng bạc

B. Đô – xtôi – ép – xki

C. Người nghèo

D. Kí ức từ ngôi nhà của những người chết

Năm 1901: Khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác văn học của ông là tập thơ Những sợi dây đàn bằng bạc.

Chọn đáp án : A

Câu 4 : Nội dung nào dưới đây không đúng về tác giả Xtê – phan Xvai – gơ?

A. Ông là nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm hay và những tác phẩm đó khởi đầu cho diễn đàn văn học ở Việt Nam.

B. Ông từng đi du lịch nhiều nơi như châu Á, châu Phi, châu Mĩ, gia nhập nhóm nhà văn tiến bộ, đấu tranh chống chiến tranh.

C. Những tiểu luận và chân dung văn học của ông được biết đến rộng rãi ở Châu Âu và thế giới

D. Ông đạt giải Nobel văn học với tác phẩm Những sợi dây đàn bằng bạc năm 1940.

Tác phẩm Những sợi dây đàn bằng bạc là tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp văn học của nhà văn.

Chọn đáp án : D

Câu 5 : Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Là một người từng đi qua nhiều xứ sở, giao du rộng rãi, lại kết hợp được kiến thức uyên bác với một sự cảm nhận độc đáo trước tác phẩm, mối đồng cảm trước số phận của nghệ sĩ nên Xvai – gơ đã dựng nên được những chân dung văn học đầy ấn tượng”

A. Đúng

B. Sai

- Nội dung đúng

- Là một người từng đi qua nhiều xứ sở, giao du rộng rãi, lại kết hợp được kiến thức uyên bác với một sự cảm nhận độc đáo trước tác phẩm, mối đồng cảm trước số phận của nghệsĩ nên Xvai – gơ đã dựng nên được những chân dung văn học đầy ấn tượng. Cuốn “Ba bậc thầy: Đô – xtôi – ép – xki – Ban-dắc – Đích-ken” chính là một dẫn chứng tiêu biểu.

Chọn đáp án : A

B. Tìm hiểu chung về văn bản Đô-xtôi-ép-xki

Câu 1 : Thể loại của tác phẩm Đô – xtôi – ép – xki là?

A. Chân dung văn học

B. Truyện ngắn

C. Tiểu thuyết

D. Kịch

Tác phẩm được viết theo thể loại chân dung văn học hay còn gọi là tiểu sử, truyện danh nhân

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Đô – xtôi – ép – xki là:

A. Đại thi hào Áo

B. Đại thi hào Ba Lan

C. Đại thi hào Nga

D. Đại thi hào Pháp

Đô – xtôi – ép – xki (1821 – 1881): nhà tiểu thuyết thiên tài của Nga

Chọn đáp án : C

Câu 3 : Đô – xtôi – ép – xki bị kết án tử hình vì có tư tưởng chống Nga hoàng, sau giảm thành án chung thân. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

- Đúng

- Đô – xtôi – ép – xki là đại thi hào Nga, có tư tưởng chống Nga hoàng nên bị kết án tử hình, sau giảm thành án chung thân

Chọn đáp án : A

Câu 4 : Tư tường của Đô – xtôi – ép – xki là:

A. Trung quân – Ái quốc

B. Bình đẳng – Bác ái

C. Vì nước – Vì nhân dân

D. Tự do – Dân chủ

Tư tưởng của Đô – xtôi – ép – xki là: Tự do – Dân chủ

Chọn đáp án : D

Câu 5 : Đô – xtôi – ép – xki thành công nhất ở thể loại nào?

A. Truyện ngắn

B. Tiểu thuyết

C. Thơ

D. Chân dung nhà văn

Tiểu thuyết của Đô – xtôi – ép – xki tiếng tăm lừng lẫy, có tầm ảnh hưởng lớn đến văn xuôi hiện đại TK XX. Nhân vật của ông là những con người nhỏ bé, bị nhục mạ, khốn khổ, đầy tội lỗi và chỉ tìm thấy sự cân bằng trong lòng nhân hậu, khoan dung.

Chọn đáp án : B

Câu 6 : Tiểu luận về Đô – xtôi – ép – xki được trích trong tác phẩm nào?

A. Đô – xtôi – ép – ki

B. Ba bậc thầy : Đô-xtôi-ép-xki – Ban-dắc – Đích-ken

C. Người nghèo

D. Kí ức từ ngôi nhà của những người chết

Tiểu luận về Đô – xtôi – ép – xki trích trong cuốn Ba bậc thầy: Đô-xtôi-ép-xki – Ban-dắc – Đích-ken.

Chọn đáp án : B

Câu 7 : Vị trí đoạn trích Đô – xtôi – ép – xki :

A. Nằm ở đầu phần Bi kịch cuộc đời

B. Nằm ở giữa phần Bi kịch cuộc đời

C. Nằm ở cuối phần Bi kịch cuộc đời

D. Nằm ở cuối tác phẩm Ba bậc thầy

Phần về Đô – xtôi – ép – xki gồm 10 mục, trong đó đoạn trích nằm ở cuối phần Bi kịch cuộc đời.

Chọn đáp án : C

Câu 8 : Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

A. “Trái tim ông chỉ đạp vì nước Nga...nhưng ông đã chịu hàng thế kỉ dằn vặt”

B. “Cuối cùng vào thời điểm của sự tuyệt vọng lớn nhất...bao quanh cái đầu của người bị hành khổ này”

C. “Số phận của ông đã được quyết định như vậy...giữa những nguyên tố bị kích động dữ dội

1. Nghị lực lao động không mệt mỏi, vượt qua hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật.

2. Cái chết của ông và sự thương xót, yêu mến, khâm phục mà nhân dân dành cho ông, tác dụng to lớn tỏa ra từ cuộc đời và văn chương của ông đối với nước Nga.

3. Số phận nghiệt ngã của nhà văn

Bố cục: 3 phần

- Phần 1: Từ đầu đến “…hàng thế kỉ dằn vặt” => Số phận nghiệt ngã của nhà văn

- Phần 2: “…Cuối cùng…đến “…cái đầu của người bị hành khổ này” => Nghị lực lao động không mệt mỏi, vượt qua hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật.

- Phần 3: Còn lại => Cái chết của ông và sự thương xót, yêu mến, khâm phục mà nhân dân dành cho ông, tác dụng to lớn tỏa ra từ cuộc đời và văn chương của ông đối với nước Nga.

Câu 9 : Đáp án nào không phải giá trị nội dung của đoạn trích Đô–xtôi–ép–xki ?

A. Cuộc đời đầy cay đắng, tủi nhục, nghiệt ngã và khổ đau của nhà văn Đô–xtôi–ép–xki

B. Ca ngợi nghị lực phi thường của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki

C. Ca ngợi tình yêu tổ quốc của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki

D. Những năm tháng tuổi trẻ của Đô – xtôi – ép – xki

Giá trị nội dung của đoạn trích:

- Cuộc đời đầy cay đắng, tủi nhục, nghiệt ngã và khổ đau của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki.

- Ca ngợi nghị lực phi thường và tình yêu tổ quốc của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki.

Chọn đáp án : D

Câu 10 : Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của đoạn trích Đô – xtôi – ép – xki?

A. Xvai-gơ đã tái hiện cuộc đời đại thi hào Nga Đô-xtôi-ép-xki bằng những chi tiết đắt giá, sinh động.

B. Nghệ thuật đối lập: nghiệt ngã /vĩ đại đã làm nổi bật được con người và tính cách nhà văn

C. Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn

D. Lập luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích Đô-x tôi- ép-xki ?

- Xvai-gơ đã tái hiện cuộc đời đại thi hào Nga Đô-xtôi-ép-xki bằng những chi tiết đắt giá, sinh động.

- Nghệ thuật đối lập: nghiệt ngã /vĩ đại đã làm nổi bật được con người và tính cách nhà văn

- Lập luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng

Chọn đáp án : C

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên