Công thức cấu tạo của C3H6O và gọi tên | Đồng phân của C3H6O và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C3H6O và gọi tên đúng các đồng phân của C3H6O tương ứng, dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C3H6O đầy đủ, chi tiết.

Công thức cấu tạo của C3H6O và gọi tên | Đồng phân của C3H6O và gọi tên

Quảng cáo

Ứng với công thức phân tử C3H6O thì chất có thể là anđehit hoặc xeton

A. Anđehit C3H6O

Anđehit C3H6O có 1 đồng phân anđehit, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức cấu tạo của C3H6O và gọi tên | Đồng phân của C3H6O và gọi tên CH3 - CH2 – CHO Propanal

B. Xeton C3H6O

Xeton C3H6O có 1 đồng phân xeton, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức cấu tạo của C3H6O và gọi tên | Đồng phân của C3H6O và gọi tên CH3 – CO – CH3 Aceton / propanon

Vậy ứng với công thức phân tử C3H6O thì chất có 2 đồng phân, có thể là anđehit hoặc xeton.

Quảng cáo

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác