Top 46 Phương trình hóa học của Anken (quan trọng, thường gặp)

Phần dưới tổng hợp Top 46 phản ứng hóa học của các Anken quan trọng, thường gặp đã học trong chương trình Hóa học Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học về Anken hơn.

Phản ứng hóa học của Anken

Quảng cáo

Eten (C2H4)

Propen (Propilen - C3H6)

Quảng cáo

Buten (C4H8)

Penten (C5H10)

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác