Phản ứng hóa học của Nhôm (Al) và Hợp chất của Nhôm - Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học của Nhôm (Al) và Hợp chất của Nhôm

Phần phương trình hóa học của Nhôm (Al) và hợp chất nhôm sẽ tổng hợp tất cả các phản ứng hóa học của Nhôm (Al) và hợp chất của Nhôm (Al) đã học trong chương trình Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn.

Đơn chất Nhôm Al

Hợp chất Nhôm Nitrat Al(NO3)3

Hợp chất Nhôm Hiđroxit Al(OH)3

Hợp chất Nhôm Sunfat Al2(SO4)3

Hợp chất Nhôm Oxit Al2O3

Hợp chất Nhôm Cacbua Al4C3

Hợp chất Nhôm Clorua AlCl3

Hợp chất khác của Nhôm (Al)

Các muối Aluminat

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12