Top 180 Phản ứng hóa học của Nhôm (Al) và Hợp chất (quan trọng, thường gặp)

Phần phương trình hóa học của Nhôm (Al) và hợp chất nhôm sẽ tổng hợp tất cả các phản ứng hóa học của Nhôm (Al) và hợp chất của Nhôm (Al) đã học trong chương trình Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn.

Phản ứng hóa học của Nhôm (Al) & Hợp chất

Quảng cáo

Đơn chất Nhôm Al

Quảng cáo

Hợp chất Nhôm Nitrat Al(NO3)3

Hợp chất Nhôm Hiđroxit Al(OH)3

Hợp chất Nhôm Sunfat Al2(SO4)3

Quảng cáo

Hợp chất Nhôm Oxit Al2O3

Hợp chất Nhôm Cacbua Al4C3

Hợp chất Nhôm Clorua AlCl3

Hợp chất khác của Nhôm (Al)

Các muối Aluminat

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác