Top 51 Phương trình hóa học của Ankin (quan trọng, thường gặp)

Phần dưới tổng hợp Top 51 phản ứng hóa học của các Ankin quan trọng, thường gặp đã học trong chương trình Hóa học Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học về Ankin hơn.

Phản ứng hóa học của Ankin

Quảng cáo

Axetilen (C2H2)

Quảng cáo

Propin (C3H4)

Butin (C4H6)

Pentin (C5H8)

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác