Phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và Hợp chất của Sắt - Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và Hợp chất của Sắt

Phần phương trình hóa học của Sắt (Fe) và hợp chất của Sắt sẽ tổng hợp tất cả các phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và hợp chất của Sắt (Fe) đã học trong chương trình Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn.

Đơn chất Sắt (Fe)

Hợp chất Sắt (II) Oxit (FeO)

Hợp chất Sắt (III) Oxit (Fe2O3)

Hợp chất Sắt (II, III) Oxit (Fe3O4)

Hợp chất Sắt (II) Hydroxit (Fe(OH)2)

Hợp chất Sắt (III) Hydroxit (Fe(OH)3)

Hợp chất Sắt (II) nitrat (Fe(NO3)2)

Hợp chất Sắt (III) nitrat (Fe(NO3)3)

Hợp chất Sắt (II) sunfat (FeSO4)

Hợp chất Sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3)

Hợp chất Sắt (II) clorua (FeCl2)

Hợp chất Sắt (III) clorua (FeCl3)

Hợp chất khác của Sắt (Fe)

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12