Top 245 Phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và Hợp chất (quan trọng, thường gặp)

Phần phương trình hóa học của Sắt (Fe) và hợp chất của Sắt sẽ tổng hợp tất cả các phản ứng hóa học của Sắt (Fe) và hợp chất của Sắt (Fe) đã học trong chương trình Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn.

Phản ứng hóa học của Sắt (Fe) & Hợp chất

Quảng cáo

Đơn chất Sắt (Fe)

Quảng cáo

Hợp chất Sắt (II) Oxit (FeO)

Hợp chất Sắt (III) Oxit (Fe2O3)

Quảng cáo

Hợp chất Sắt (II, III) Oxit (Fe3O4)

Hợp chất Sắt (II) Hydroxit (Fe(OH)2)

Hợp chất Sắt (III) Hydroxit (Fe(OH)3)

Hợp chất Sắt (II) nitrat (Fe(NO3)2)

Hợp chất Sắt (III) nitrat (Fe(NO3)3)

Hợp chất Sắt (II) sunfat (FeSO4)

Hợp chất Sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3)

Hợp chất Sắt (II) clorua (FeCl2)

Hợp chất Sắt (III) clorua (FeCl3)

Hợp chất khác của Sắt (Fe)

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác