Top 20 Phương trình hóa học của Amino Axit (quan trọng, thường gặp)

Phần dưới tổng hợp Top 20 phản ứng hóa học của các Amino Axit quan trọng, thường gặp đã học trong chương trình Hóa học Cấp 2, Cấp 3 giúp bạn dễ dàng cân bằng phương trình hóa học về Amino Axit hơn.

Phản ứng hóa học của Amino Axit

Quảng cáo

CH3CH(NH2)COOH

HOOC–CH(NH2)–CH2–CH2–COOH

H2N-CH2-COOH

Quảng cáo

H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH

CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác