Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C5H12O và gọi tên đúng các đồng phân của C5H12O tương ứng, dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C5H12O đầy đủ, chi tiết.

Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên

Quảng cáo

Ứng với công thức phân tử C5H12O thì chất có thể là ancol hoặc ete

A. Ancol C5H12O

Ancol C5H12O có 8 đồng phân ancol, cụ thể:

STT Đồng phân Tên gọi
1 CH3 -CH2-CH2-CH2-CH2-OH n-Pentan – 1- ol
2 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên 3 – metyl butan – 1 – ol
3 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên 2 –metylbutan – 1 – ol
4 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên 2,2 – đimetylpropan – 1- ol
5 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên pentan – 2 – ol
6 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên 3 – metylbutan – 2- ol
7 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên 2 – metyl butan – 2- ol
8 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên pentan – 3 – ol

B. ETE C5H12O

Ete C5H12O có 6 đồng phân ete, cụ thể:

STT Đồng phân Tên gọi
1 H3C -CH2-CH2-CH2-O-CH3 n – butylmetyl ete / 1- metoxybutan
2 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên Isobutylmetyl ete / 1-metoxy-2-metylpropan
3 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên Sec - butylmetyl ete / 2 - metoxybutan
4 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên Tert - butylmetyl ete / 2-metoxy-2-metylpropan
5 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên Etylpropyl ete / 1-etoxypropan
6 Công thức cấu tạo của C5H12O và gọi tên | Đồng phân của C5H12O và gọi tên Isopropyletyl ete / 2-ehoxypropan

Vậy ứng với công thức phân tử C5H12O thì chất có 14 đồng phân, có thể là ancol hoặc ete.

Quảng cáo

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác