Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C7H16 và gọi tên đúng các đồng phân của C7H16 tương ứng, dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C7H16 đầy đủ, chi tiết.

Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên

Quảng cáo

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (7.2 + 2 - 16) / 2 = 0

Phân tử không có chứa liên kết π hoặc vòng

Heptan C7H16 có 9 đồng phân mạch cacbon:

STT Đồng phân Tên gọi
1 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 n- heptan
2 Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên 2 – metylhexan
3 Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên 3 – metylhexan
4 Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên 2,3 – đimetylpentan
5 Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên 2,4 – đimetylpentan
6 Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên 2,2 – đimetylpentan
7 Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên 2,2,3 – trimetylbutan
8 Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên 3,3 - đimetylbutan
9 Đồng phân của C7H16 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C7H16 và gọi tên 3 - etylbutan

Vậy C7H16 có 9 đồng phân.

Quảng cáo

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác