Top 15 tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng (hay, ngắn nhất) - Chân trời sáng tạo

Với tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng Ngữ văn lớp 7 hay, ngắn nhất sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Ếch ngồi đáy giếng lớp 7.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 1

Văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” nói về một con ếch sống lâu năm trong một cái giếng, nó tự cho mình là chúa tể còn bầu trời chỉ nhỏ như chiếc vung. Một ngày nọ trời mưa lớn, nước tràn ra ngoài, ếch ta huênh hoang đi lại ngang ngược trên đường nên nó bị một con trâu dẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 2

Xưa có một con ếch sống lâu năm trong một cái giếng, nó tự cho mình là chúa tể của mọi thứ nên rất kiêu căng. Một hôm, trời mưa lớn, nước tràn ra ngoài, ếch ta đi lại ngang ngược trên đường và cuối cùng bị một con trâu dẫm chết.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 3

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xung quanh chỉ có nhái, cua, ốc, chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Ếch tưởng mình oai như vị chúa tể và coi trời bé bằng cái vung. Năm trời mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài, quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang đã bị một con trâu đi ngang dẫm bẹp.

Quảng cáo

Top 15 tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 4

Một con ếch sống lâu trong giếng nhỏ huênh hoang, tưởng rằng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung và mình oai như chúa tể. Ra ngoài, vẫn thói huênh hoang nên bị con trâu giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 5

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ bé. Chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Vì vậy, ếch tưởng mình oai như vị chúa tể. Còn trời chỉ bé như chiếc vung. Một năm, trời làm mưa to khiến giếng ngập nước và đưa ếch ra ngoài. Quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang đã bị một con trâu đi ngang giẫm bẹp

Quảng cáo

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 6

Một con ếch sống trong giếng đã lâu ngày. Nó cứ nghĩ mình là chúa tể, còn bầu trời chỉ là chiếc vung. Đến khi mưa to, nước dâng lên, ếch ra khỏi giếng. Nó quen thói cũ, đi lại nghênh ngang, không để ý đến xung quanh, nên bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 7

Một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ. Ếch tưởng mình oai như vị chúa tể và coi trời bé bằng cái vung. Một năm, trời làm mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài. Quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang nên đã bị một con trâu đi ngang dẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 8

Một con ếch sống lâu năm trong một cái giếng. Nó tự cho mình là chúa tể còn bầu trời chỉ nhỏ như chiếc vung. Một ngày nọ trời mưa lớn, nước tràn ra ngoài, ếch ta đi lại ngang ngược trên đường nên nó bị một con trâu giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 9

Một con ếch sống trong giếng. Nó thấy bầu trời nhỏ hẹp chỉ bé bằng một cái vung còn nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm trời làm mưa to, đưa ếch ra khỏi giếng. Ếch quen thói cũ, đi lại nghênh ngang. Nó không để ý xung quanh nên bị một con trâu đi ngang qua giẫm bẹp.

Quảng cáo

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 10

Trong một cái giếng, có một con ếch sống lâu ngày. Xung quanh ếch chỉ có vài con vật nhỏ bé. Tiếng kêu của nó làm các con vật khác hoảng sợ. Ếch tưởng bầu trời chỉ bé như một chiếc vung, còn nó oai như một vị chúa tể. Một năm, trời làm mưa to, nước trong giếng dâng lên đưa ếch ra bên ngoài. Quen thói cũ khi còn sống trong giếng, ếch ta đi nghênh ngang đi lại giữa đường liền bị một con trâu đi ngang giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 11

Một con ếch sống lâu ngày trong giếng. Nó cho rằng mình là chúa tể, còn bầu trời chỉ bé bằng một chiếc vung. Mãi đến năm trời mưa to như trút nước, đưa ếch ta ra ngoài giếng. Ếch ta quen thói cũ, đi lại nghênh ngang khắp nơi. Sau cùng thì nhận lại cái kết là có một con trâu đi ngang qua giẫm bẹp mà chết.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 12

Có một con ếch sống trong chiếc giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ bé như ốc, cua, nhái. Tiếng kêu của nó làm các con vật khác hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời chỉ bé như một chiếc vung. Và nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm, trời làm mưa to, nước trong giếng dâng lên đưa ếch ra bên ngoài. Nó quen thói cũ khi còn sống trong giếng, đi nghênh ngang và cất tiếng kêu. Nó đưa cặp mắt lên nhìn bầu trời, không để ý nên bị một con trâu đi ngang giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 13

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xung quanh nó chỉ toàn những con vật nhỏ bé. Ếch cứ tưởng bản thân nó to bằng trời. Một năm nọ, trời làm mưa to đưa ếch ra bên ngoài. Quen thói cũ, nó đi nghênh ngang khắp nơi. Nó đưa cặp mắt lên nhìn bầu trời, không thèm để ý đến xung quanh nên bị một con trâu đi ngang qua giẫm chết.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 14

Một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Tiếng kêu ồm ộp làm các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại và cất tiếng kêu. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, không để ý xung quanh nên bị một con trâu giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 15

Truyện kể về một con ếch, khi ngồi ở đáy giếng, nó thấy bầu trời nhỏ hẹp chỉ bé bằng một cái vung và nó thì oai như một vị chúa tể. Một lần ra khỏi giếng, quen thói huênh hoang “chả thèm để ý đến xung quanh”, ếch bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.

Để học tốt bài học Ếch ngồi đáy giếng lớp 7 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Ếch ngồi đáy giếng

I. Tác giả văn bản Ếch ngồi đáy giếng

- Truyện ngụ ngôn không rõ tác giả

II. Tìm hiểu tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng

1. Thể loại: 

Ếch ngồi đáy giếng thuộc thể loại truyện ngụ ngôn

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

- Ếch ngồi đáy giếng được in năm 2003, trong Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 10

3. Phương thức biểu đạt: 

Văn bản Ếch ngồi đáy giếng có phương thức biểu đạt là tự sự

4. Người kể chuyện: 

Văn bản Ếch ngồi đáy giếng được kể theo ngôi thứ ba

5. Tóm tắt văn bản Ếch ngồi đáy giếng: 

- Một con ếch sống lâu năm trong một cái giếng, nó tự cho mình là chúa tể còn bầu trời chỉ nhỏ như chiếc vung. Một ngày nọ trời mưa lớn, nước tràn ra ngoài, ếch ta huênh hoang đi lại ngang ngược trên đường nên nó bị một con trâu dẫm bẹp.

6. Bố cục bài Ếch ngồi đáy giếng:

Ếch ngồi đáy giếng có bố cục gồm 2 phần:

- Đoạn 1 (từ đầu ... như một vị chúa tể): ếch khi ở trong giếng.

- Đoạn 2 (còn lại): ếch ra ngoài giếng.

7. Giá trị nội dung: 

- Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng phê phán những kẻ thiếu hiểu biết lại huênh hoang, tự đắc. Bài học cho chúng ta phải biết cố gắng trau dồi hiểu biết, khiêm tốn, không được chủ quan kiêu ngạo.

8. Giá trị nghệ thuật: 

- Xây dựng hình tượng quen thuộc, gần gũi

- Mượn chuyện con vật để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người

- Cách nói ẩn dụ, bài học giáo huấn được nêu lên một cách tự nhiên

- Tình huống bất ngờ, hài hước, kín đáo

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác