Đề cương Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm học 2021

Đề cương Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm học 2021

Tải xuống

Tài liệu Đề cương Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm học 2021 trình bày khái quát lại ngữ pháp, các dạng bài tập cũng như các đề thi Tiếng Anh tự luyện nhằm mục đích giúp học sinh ôn luyện và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 8.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI  GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN TIẾNG ANH

I. Nội dung cơ bản tiếng Anh giữa học kì 1 

Chủ đề

Nội dung

Unit 1

Leisure activities

- Verbs of liking + gerunds

- Verbs of liking + to infinitives.

- Vocabulary , pronunciation: clusters …

- Further practice: Exercise in the two workbooks

Unit 2

Life in the countryside

- Comparative forms of adjectives (review)

- Comparative forms of adverbs

- Vocabulary , pronunciation: clusters …

- Further practice: Exercise in the two workbooks

Unit 3

People in Vietnam

- Questions: review

- Articles (some uses)

- Vocabulary , pronunciation: clusters …

- Further practice: Exercise in the two workbooks

Review 1

- Consolidation of the 3 units and prepare for periodic exam

III. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 8 có đáp án - Đề số 1

1.

A. wanted           B. washed          

C. worked           D. stopped

2.

A. cycled            B. stayed         

C. decided         D. played

3. 

A. who               B. when             

C. where           D. what 

4. 

A. watchedd      B. danced          

C. walked          D. bored

5.

A. needed          B. decided                             

C. played           D. wanted

PART B. LANGUAGE FOCUS: (2.5 points)

I Choose the correct answer: 

1. Feeling tired, Ba went to bed ………….usual last night.

A. late than 

B. less early than 

C. more early than 

D. earlier than

2. He doesn’t mind…………….his classmates when they are in a trouble.

A. helping 

B. to help 

C. helped 

D. help

III. Give the correct form or tense of the words given to complete these sentences: 

1. If you write more (care)………, you will make more mistakes.

2. When I was a small child I fancied (fly)…………… kites in the field.

3. They (live)…………………….a nomadic life for six years.

4. Thien Nhan (win)……………The Voice Kids 2014.

5. Their teacher (sing)…………….an English song now.

6. The horse (herd)…………………by Vang every day.

PART C. READING (2.5 points)

I. There is one mistake in the line marked with a number in the following passage. Underline and correct it: 


Correction

Spring is a time when there is many festivals in our country. Among them, Hoa Ban Festival is a most beautiful and interesting, and it takes place in Lai Chau. It is typical of the cultural life of the Thai people. In the second lunar month of the year, when it get warmer and hoa ban – a kind of beautifully flower in the northwest mountainous area - blossoms, Hoa Ban Festival is celebrate.

1……………

2…………….

3……………

4………………

5……………

Tải xuống

Xem thêm đề cương Tiếng Anh các lớp chọn lọc, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7