Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 năm 2021 (15 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 năm 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 5

Thời gian làm bài: 60 phút

Tải xuống

I/ Tick (v) the sentences you hear.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

II/ Chọn từ co cách phát âm phần gạch chân khác với những từ còn lại.

1) Some                     Come                        Home                          Love

2) What                      Want                           Bank                           Watch

3) Thin                       They                           Touthache                 Thousand

4) Water                     Brother                       Sister                          Engineer

5) Time                      First                            Third                          Birthday

III/ Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu.

1) ...........did you live last year ?

            A - how                      B - where                               C - what

2) .............you go to shool yesterday ?

            A - did                        B - are                                    C - do

3) What's the matter with you ?

    I have a.................

            A - cold                      B - book                                 C - hat

4) What's the ................like today ?

            A- season                  B - weather                            C - spring

5) .........it is hot, I go swimming.

            A - what                     B - where                               C – when

IV/ Read and answer the questions

Tony was born in 1998 in London, Last summer he went to Vietnam. First, he visited Ho Chi Minh City. He visited Dam Sen Park. After that, he flew to Hue to see his sister, Linda. Then, he traveled to Hanoi. Finally, he visited Ha Long Bay and took a lot of photos. He bought some souvenirs for his friends.

1. When was Tony born?

………………………………………………………………………….

2. Where did he go last summer?

………………………………………………………………………….

3. What did he do in Ho Chi Minh City?

………………………………………………………………………….

4. Who did he visit in Hue?

………………………………………………………………………….

5. What did he do in Ha Long Bay?

………………………………………………………………………….

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 5

Thời gian làm bài: 60 phút

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 5

Thời gian làm bài: 60 phút

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Tải xuống

Xem thêm các bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7