Ngữ pháp, bài tập May, Might lớp 8 có đáp án

Ngữ pháp, bài tập May, Might lớp 8 có đáp án

Tải xuống

Tài liệu Ngữ pháp, bài tập May, Might lớp 8 có đáp án trình bày khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc, cách dùng cũng như bài tập có đáp án chi tiết nhằm mục đích giúp học sinh ôn luyện ngữ pháp và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 8.

ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU MAY/ MIGHT

A. LÝ THUYẾT

Cách sử dụng của May và Might trong tiếng Anh

Ví dụ tình huống:

- You are looking for Bob. Nobody is sure where he is but you get some suggestions.

Bạn đang tìm Bob. Không ai chắc chắn anh ấy đang ở đâu nhưng bạn có một vài gợi ý.

You: Where's Bob?

Bob đang ở đâu?

He maybe in his office. (= Có lẽ anh ấy đang ở trong văn phòng của anh ấy.)

He might be having lunch. (= Có lẽ anh ấy đang dùng cơm trưa)

Ask Ann. She might know. (= Hỏi Ann xem. Có lẽ cô ấy biết.)

Chúng ta sử dụng may hay might để nói về điều gì đó có khả năng xảy ra. Bạn có thể sử dụng may hay might đều được.

Ví dụ:

- It may be true. hoặc It might be true. (=perhaps it is true).

Điều đó có thể đúng.

- She might know hoặc she may know.

Có thể cô ấy biết.

Hình thức phủ định của may là may not.

Hình thức phủ định của might là might not hay mightn't.

Cấu trúc:

I/you/he ...

may

might

(not)

be (true/in his office ...)

be (doing/working/having ...)

know/work/want ...

B. Sử dụng may have (done) hay might have (done) cho thì quá khứ

Ví dụ:

1/ A: I wonder why Kay didn't answer the phone.

Tôi không hiểu tại sao Kay lại không trả lời chuông cửa.

B: She may have been asleep. (=perhaps she was asleep)

Có lẽ cô ấy đang ngủ say.

2/ A: I can't find my bag anywhere.

Tôi không thể tìm thấy cái túi ở đâu cả.

B: You might have left it in the shop. (= perhaps you left it in the shop)

Có thể bạn đã quên nó ở cửa hàng rồi.

3/ A: I was surprised that Sarah wasn't at the meeting.

Tôi ngạc nhiên vì Sarah đã không đến dự buổi họp.

B: She might not have known about it. (perhaps she didn't know)

Có lẽ cô ấy không biết về cuộc họp.

4/ A: I wonder why Colin was in such a bad mood yesterday.

Tôi tự hỏi tại sao hôm qua Colin lại có tâm trạng buồn như vậy.

B: He may not have been feeling well. (=perhaps he wasn't feeling well)

Có lẽ anh ấy đã không cảm thấy khỏe.


B.   BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Write these sentences in a diffirent way using might.

1. Perhaps Helen is in her office. She might be in her office

2. Perhaps Helen is busy. .........................

3. Perhaps she is working. .........................

4. Perhaps she wants to be alone. .........................

5. Perhaps she was ill yesterday. .........................

.6 Perhaps she went home early. .........................

7. Perhaps she had to go home early. .........................

8. Perhaps she was working yesterday. .........................

In sentences 9-11 use might not:

9. Perhaps she doesn't want to see me. .........................

10. Perhaps she isn't working today. .........................

11. Perhaps she wasn't feeling well yesterday. .........................

Bài 2: Complete each sentences with a verb in the correct form

1. "Where is Sam?" "I'm not sure. He might be having lunck."

2. "Who is that man with Emily?" "I'm not sure. It might .... her brother."

3. A: Who was the man we saw with Anna yesterday?

B: I'm not sure. It may .... her brother.

4. A: What are those people doing by the side of the road?

B: I don't know. They might .... for a bus.

5. Do you have a stamp? No but ask Simon. He may .... one.

ĐÁP ÁN

Bài 1

2. She might be busy

3. She might be working

4. She might want to be alone

5. She might have been ill yesterday

6. She might have gone home early

7. She might have had to go home early

8. She might have been working yesterday

9. She might not want to see me

10 She might not be working today

11 She might not have been feeling well yesterday

Bài 2

2. be

3. have been

4. be waiting

5. have

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Read the situation and make sentences from the words in brackets. Use might.

1. I can't find Jeff anywhere. I wonder where he is.

a. (he/go/shopping) He might have gone shopping.

b. (he/play/tennis) He might be playing tennis.

2. I'm looking for Sarah. Do you know where she is?

a. (she/watch/TV/in her room) .........................

b .(she/go/out) .........................

3. I can't find my umbrella. Have you seen it?

a .(it/be/in the car) .........................

b. (you/leave/in the restaurant last night) ..................

4. Why didn't Dave answer the doorbell? I'm sure he was at home at
 the time.

a. (he/go/to bed early) .........................

b. (he/not/hear/the doorbell) .........................

c. (he/be/in the shower) ........................

Bài 2 : Complete the sentences using might not have or couldn't have

1. A: Do you think Sarah got the message we sent her?

B: No,she would have contacted us. She couldn't have got it.

2. A: I was surprised Kate wasn't at the meeting. Perhaps she didn't
 know about it.

B: That's possible. She might not have know about it.

3. A: I wonder why they never replied to our letter. Do you think they
 received it?

B: Maybe not. They .........................

4. A: I wonder how the fire started. Was it an accident?

B: No the police say it .........................

5. A: Mike says he needs to see you. He tried to find you yesterday.

B: Well, he.................very hard. I was in my office all day.

6 . A: The man you spoke to – are you sure he was American?

B: No, I'm not sure. He.........................

Tải xuống

Xem thêm các bài học Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 đầy đủ, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7