Hàm asctime() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm asctime() trong C

Hàm char *asctime(const struct tm *timeptr) Trả về một con trỏ tới một chuỗi biểu diễn ngày và thời gian của cấu trúc struct timeptr.

Khai báo hàm asctime() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho asctime() trong C:

char *asctime(const struct tm *timeptr)

Tham số

Tham số timeptr là một con trỏ tới cấu trúc tm mà chứa một Calendar time được chia nhỏ thành các thành phần như sau:

struct tm {
  int tm_sec;     /* biểu diễn giây, từ 0 tới 59 */
  int tm_min;     /* biểu diễn phút, từ 0 tới 59 */
  int tm_hour;    /* biểu diễn giờ, từ 0 tới 23 */
  int tm_mday;    /* biểu diễn ngày của tháng, từ 1 tới 31 */
  int tm_mon;     /* biểu diễn tháng, từ 0 tới 11 */
  int tm_year;    /* biểu diễn năm, bắt đầu từ 1900 */
  int tm_wday;    /* ngày trong tuần, từ 0 tới 6 */
  int tm_yday;    /* ngày trong năm, từ 0 tới 365 */
  int tm_isdst;    /* biểu diễn Daylight Saving Time */
};

Trả về giá trị

Hàm này trả về một chuỗi chứa thông tin date và time trong một định dạng con người có thể đọc Www Mmm dd hh:mm:ss: ở đây Www là ngày trong tuần, Mmm là các ký tự chỉ tháng, dd là ngày của tháng, hh:mm:ss là thời gian và yyyy là năm.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của asctime() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>

int main()
{
  struct tm t;

  t.tm_sec  = 10;
  t.tm_min  = 10;
  t.tm_hour  = 6;
  t.tm_mday  = 13;
  t.tm_mon  = 6;
  t.tm_year  = 116;
  t.tm_wday  = 3;

  puts(asctime(&t));
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm asctime trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


time-h-trong-c.jsp