Hàm clearerr() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm clearerr() trong C

Hàm void clearerr(FILE *stream) trong Thư viện C xóa end-of-file và error indicator cho Stream đã cho.

Khai báo hàm clearerr() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm clearerr() trong C:

void clearerr(FILE *stream)

Tham số

 • stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream.

Trả về giá trị

Hàm này nên thất bại và không thiết lập biến ngoại vi errno nhưng trong trường hợp nó phát hiện rằng các tham số của nó không là một stream hợp lệ, nó phải trả về -1 và thiết lập errno thành EBADF.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm clearerr() trong C:

#include <stdio.h>

int main()
{
  FILE *fp;
  char c;

  fp = fopen("baitapc.txt", "w");

  c = fgetc(fp);
  if( ferror(fp) )
  {
   printf("Da xay ra loi trong khi doc baitapc.txt\n");
  }
  clearerr(fp);
  
  if( ferror(fp) )
  {
   printf("Da xay ra loi trong khi doc baitapc.txt\n");
  }
  fclose(fp);

  return(0);
}

Giả sử chúng ta có một text file có tên là baitapc.txt, là một file trống. Biên dịch và chạy chương trình này sẽ cho kết quả như sau. Bởi vì chúng ta cố gắng đọc một file mà đã mở trong chế độ chỉ ghi (write only).

Hàm clearerr trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


stdio-h-trong-c.jsp