Hàm fgetpos() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm fgetpos() trong C

Hàm int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos) trong Thư viện C chuẩn lấy vị trí file hiện tại của Stream và ghi nó tới pos.

Khai báo hàm fgetpos() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fgetpos() trong C:

int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos)

Tham số

 • stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream.

 • pos − Đây là con trỏ tới một đối tượng fpos_t.

Trả về giá trị

Hàm này trả về 0 nếu thành công, và trả về giá trị khác 0 nếu có một lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fgetpos() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  fpos_t position;

  fp = fopen("baitapc.txt","w+");
  fgetpos(fp, &position);
  fputs("Hello, World!", fp);
 
  fsetpos(fp, &position);
  fputs("Noi dung nay se ghi de phan noi dung da co truoc trong file", fp);
  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên để tạo một baitapc.txt có nội dung sau. Đầu tiên chúng ta lấy vị trí ban đầu của file bởi sử dụng hàm fgetpost() và sau đó chúng ta ghi Hello, World! trong file này, sau đó chúng ta sử dụng hàm fsetpos() để phục hồi con trỏ ghi về vị trí đầu của file và sau đó ghi đè file với nội dung sau:

Hàm fgetpos trong C

Bây giờ bạn theo dõi nội dung của file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;
  int n = 0;

  fp = fopen("baitapc.txt","r");
  
  while(1)
  {
   c = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break ;
   }
   printf("%c", c);
  }

  fclose(fp);

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm fgetpos trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


stdio-h-trong-c.jsp