Hàm fopen() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm fopen() trong C

Hàm FILE *fopen(const char *filename, const char *mode) trong Thư viện C chuẩn mở file được trỏ tham số filename bởi sử dụng chế độ mode đã cho.

Khai báo hàm fopen() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fopen() trong C:

FILE *fopen(const char *filename, const char *mode)

Tham số

 • filename − Đây là chuỗi chứa tên file để được mở.

 • mode − Đây là chuỗi chứa một chế độ truy cập file. Nó bao gồm:

mode Miêu tả
"r" Mở một file để đọc. File phải tồn tại
"w" Tạo một file trống để ghi. Nếu một file với cùng tên đã tồn tại, nội dung của nó bị tẩy đi và file được xem như một file trống mới
"a" Phụ thêm (append) tới một file. Với các hoạt động ghi, phụ thêm dữ liệu tại cuối file. File được tạo nếu nó chưa tồn tại
"r+" Mở một file để ghi và đọc. File phải tồn tại
"w+" Tạo một file trống để ghi và đọc
"a+" Mở một file để đọc và phụ thêm

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ FILE. Nếu không, NULL được trả về và biến toàn cục errno được thiết lập để chỉ lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fopen() trong C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  FILE * fp;

  fp = fopen ("baitapc.txt", "w+");
  fprintf(fp, "%s %s %s %s", "Chung", "toi", "la", "VietJackTeam");
  
  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ tạo một baitapc.txt với nội dung sau:

Hàm fopen trong C

Bây giờ theo dõi nội dung của file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;
 
  fp = fopen("baitapc.txt","r");
  while(1)
  {
   c = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   { 
     break ;
   }
   printf("%c", c);
  }
  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm fopen trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


stdio-h-trong-c.jsp