Hàm fputc() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm fputc() trong C

Hàm int fputc(int char, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn ghi một ký tự (một unsigned char) đã được xác định bởi tham số char tới Stream đã cho và tăng position indicator cho Stream.

Khai báo hàm fputc() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fputc() trong C:

int fputc(int char, FILE *stream)

Tham số

 • char -- Đây là ký tự được ghi.

 • stream -- Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream, nơi mà các ký tự được ghi.

Trả về giá trị

Nếu không có lỗi, cùng ký tự đã được ghi sẽ được trả về. Nếu một lỗi xuất hiện, EOF được trả về và Error Indicator được thiết lập.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fputc() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int ch;

  fp = fopen("baitapc.txt", "w+");
  for( ch = 33 ; ch <= 100; ch++ )
  {
   fputc(ch, fp);
  }
  fclose(fp);

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ tạo một baitapc.txt trong thư mục hiện tại, và sẽ có nội dung sau:

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcd

Bây giờ theo dõi nội dung của file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;

  fp = fopen("baitapc.txt","r");
  while(1)
  {
   c = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break ;
   }
   printf("%c", c);
  }
  fclose(fp);
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ cho kết quả:

Hàm fputc trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


stdio-h-trong-c.jsp