Hàm fputs() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm fputs() trong C

Hàm int fputs(const char *str, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn ghi một chuỗi tới Stream đã xác định (không ghi ký tự null).

Khai báo hàm fputs() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fputs() trong C:

int fputs(const char *str, FILE *stream)

Tham số

 • str -- Đây là một mảng chứa dãy ký tự kết thúc với null được ghi.

 • stream -- Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà nhận diện Stream, nơi chuỗi được ghi.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một giá trị không âm, hoặc trả về EOF nếu có lỗi.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fputs() trong C:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;

  fp = fopen("baitapc.txt", "w+");

  fputs("Hoc c co ban va nang cao tai VietJack.", fp);
  fputs("Loat bai thu vien C chuan.", fp);

  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ tạo một baitapc.txt trong thư mục hiện tại, và sẽ có nội dung sau:

Hàm fputs trong C

Bây giờ theo dõi nội dung của file trên bởi sử dụng chương trình C sau:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  FILE *fp;
  int c;

  fp = fopen("baitapc.txt","r");
  while(1)
  {
   c = fgetc(fp);
   if( feof(fp) )
   {
     break ;
   }
   printf("%c", c);
  }
  fclose(fp);
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình trên sẽ cho kết quả:

Hàm fputs trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


stdio-h-trong-c.jsp