Hàm fread() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm fread() trong C

Hàm size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream) trong Thư viện C chuẩn reads data from the given stream into the array pointed to, by ptr.

Khai báo hàm fread() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm fread() trong C:

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream)

Tham số

 • ptr − Đây là con trỏ tới một khối bộ nhớ với kích cỡ tối thiểu là size*nmemb byte.

 • size − Đây là kích cỡ (giá trị byte) của mỗi phần tử được đọc.

 • nmemb − Đây là số phần tử, với mỗi phần tử có kích cỡ là size byte.

 • stream − Đây là con trỏ tới một đối tượng FILE mà xác định một Input Stream.

Trả về giá trị

Tổng số phần tử được đọc thành công được trả về dưới dạng một đối tượng size_t, mà là một kiểu dữ liệu nguyên. Nếu số này khác với tham số nmemb, thì hoặc một lỗi đã xảy ra hoặc bắt gặp End-Of-File.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm fread() trong C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>int main()
{
  FILE *fp;
  char c[] = "Hoc C co ban va nang cao tai VietJack !!!";
  char buffer[100];  /* mo file de doc va ghi */
  fp = fopen("baitapc.txt", "w+");  /* Ghi du lieu vao file */
  fwrite(c, strlen(c) + 1, 1, fp);  /* thiet lap vi tri con tro tim kiem ve dau file */
  fseek(fp, SEEK_SET, 0);  /* Doc va hien thi du lieu */
  fread(buffer, strlen(c)+1, 1, fp);
  printf("%s\n", buffer);
  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm fread trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


stdio-h-trong-c.jsp