Hàm localeconv() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm localeconv() trong C

Hàm struct lconv *localeconv(void) trong Thư viện C thiết lập và đọc vị trí tùy vào thông tin đã cho. Chúng được trả về trong một đối tượng của kiểu cấu trúc lconv.

Khai báo hàm localeconv() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm localeconv() trong C:

struct lconv *localeconv(void)

Tham số

 • Hàm này không nhận bất kỳ tham số nào.

Trả về giá trị

Hàm này trả về một con trỏ tới một cấu trúc struct lconv cho Locale hiện tại, mà có cấu trúc sau:

typedef struct {
  char *decimal_point;
  char *thousands_sep;
  char *grouping;	
  char *int_curr_symbol;
  char *currency_symbol;
  char *mon_decimal_point;
  char *mon_thousands_sep;
  char *mon_grouping;
  char *positive_sign;
  char *negative_sign;
  char int_frac_digits;
  char frac_digits;
  char p_cs_precedes;
  char p_sep_by_space;
  char n_cs_precedes;
  char n_sep_by_space;
  char p_sign_posn;
  char n_sign_posn;
} lconv

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm localeconv() trong C:

#include <locale.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
  struct lconv * lc;

  setlocale(LC_MONETARY, "it_IT");
  lc = localeconv();
  printf("Ky hieu cua Local Currency: %s\n",lc->currency_symbol);
  printf("Ky hieu cua International Currency: %s\n",lc->int_curr_symbol);

  setlocale(LC_MONETARY, "en_US");
  lc = localeconv();
  printf("Ky hieu cua Local Currency: %s\n",lc->currency_symbol);
  printf("Ky hieu cua International Currency: %s\n",lc->int_curr_symbol);

  setlocale(LC_MONETARY, "en_GB");
  lc = localeconv();
  printf ("Ky hieu cua Local Currency: %s\n",lc->currency_symbol);
  printf ("Ky hieu cua International Currency: %s\n",lc->int_curr_symbol);

  printf("Ky tu Decimal Point: %s\n", lc->decimal_point);
  
  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Ky hieu cua Local Currency: EUR
Ky hieu cua International Currency: EUR
Ky hieu cua Local Currency: $
Ky hieu cua International Currency: USD
Ky hieu cua Local Currency: £
Ky hieu cua International Currency: GBP
Ky tu Decimal Point = .

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


locale-h-trong-c.jsp