Hàm mktime() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm mktime() trong C

Hàm time_t mktime(struct tm *timeptr) chuyển đổi cấu trúc được trỏ tới bởi timeptr vào trong một giá trị time_t theo Local Timezone.

Khai báo hàm mktime() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho mktime() trong C:

time_t mktime(struct tm *timeptr)

Tham số

 • timeptr -- là con trỏ trỏ tới giá trị time_t biểu diễn một calendar time, mà được chia nhỏ thành các thành phần với cấu trúc:

struct tm {
  int tm_sec;     /* biểu diễn giây, từ 0 tới 59 */
  int tm_min;     /* biểu diễn phút, từ 0 tới 59 */
  int tm_hour;    /* biểu diễn giờ, từ 0 tới 23  */
  int tm_mday;    /* biểu diễn ngày của tháng, từ 1 tới 31 */
  int tm_mon;     /* biểu diễn tháng, từ 0 tới 11 */
  int tm_year;    /* biểu diễn năm, bắt đầu từ 1900 */
  int tm_wday;    /* ngày trong tuần, từ 0 tới 6 */
  int tm_yday;    /* ngày trong năm, từ 0 tới 365 */
  int tm_isdst;    /* biểu diễn Daylight Saving Time */
};

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị time_t tương ứng với tham số calendar time đã truyền. Nếu có lỗi, hàm này trả về giá trị -1.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của mktime() trong C:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main ()
{
  int ret;
  struct tm info;
  char buffer[80];

  info.tm_year = 2016 - 1900;
  info.tm_mon = 7 - 1;
  info.tm_mday = 4;
  info.tm_hour = 0;
  info.tm_min = 0;
  info.tm_sec = 1;
  info.tm_isdst = -1;

  ret = mktime(&info);
  if( ret == -1 )
  {
   printf("Error: khong the lay time boi su dung mktime\n");
  }
  else
  {
   strftime(buffer, sizeof(buffer), "%c", &info );
   printf(buffer);
  }

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm mktime trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


time-h-trong-c.jsp