Hàm setlocale() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm setlocale() trong C

Hàm char *setlocale(int category, const char *locale) trong Thư viện C thiết lập và đọc vị trí tùy vào thông tin đã cho.

Khai báo hàm setlocale() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm setlocale() trong C:

char *setlocale(int category, const char *locale)

Tham số

 • category − Đây là một hằng (đã được đặt tên) xác định loại hàm bị tác động bởi thiết lập locale này.

  • LC_ALL cho tất cả các hàm.

  • LC_COLLATE cho các hàm so sánh chuỗi, ví dụ như strcoll().

  • LC_CTYPE cho các hàm phân loại và chuyển đổi ký tự, ví dụ như strtoupper().

  • LC_MONETARY cho định dạng tiền tệ như localeconv().

  • LC_NUMERIC cho phân tách thập phân cho localeconv().

  • LC_TIME cho các hàm định dạng date và time như strftime().

  • LC_MESSAGES cho các phản hồi hệ thống.

 • locale − Nếu locale là NULL hoặc chuỗi trống "", thì các tên locale sẽ được thiết lập từ các giá trị của các biến môi trường với cùng tên như các loại trên.

Trả về giá trị

Nếu thành công thì setlocale() trả về một chuỗi tương ứng với thiết lập locale. Hàm này trả về NULL nếu yêu cầu không được thực hiện.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm setlocale() trong C:

#include <locale.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main ()
{
  time_t currtime;
  struct tm *timer;
  char buffer[80];

  time( &currtime );
  timer = localtime( &currtime );

  printf("Locale la: %s\n", setlocale(LC_ALL, "en_GB"));
  strftime(buffer,80,"%c", timer );
  printf("Date la: %s\n", buffer);

 
  printf("Locale la: %s\n", setlocale(LC_ALL, "de_DE"));
  strftime(buffer,80,"%c", timer );
  printf("Date la: %s\n", buffer);

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Locale la: en_GB                              
Date la: Fri 05 ju 2016 10:35:02 UTC                    
Locale la: de_DE                              
Date la: Fr 05 Dez 2016 10:35:02 UTC

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


locale-h-trong-c.jsp