Unit 7 lớp 10 Communication and Culture (trang 83, 84) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 7 lớp 10 Communication and Culture trang 83, 84 trong Unit 7: Communication and Culture Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7.

Tiếng Anh 10 Unit 7 Communication and Culture (trang 83, 84) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

EVERYDAY ENGLISH

1 (trang 83 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs (Nghe và hoàn thành các cuộc hội thoại với các diễn đạt trong hộp. Sau đó thực hành chúng theo cặp)

A. Yes, I’d love to

B. I’m sorry, but I can’t

C. Do you want to join me

D. Let’s go to see it

A: Lan, there’ll be a talk about international organisations in my school on Sunday morning. (1) _______?

B: (2) ______. Can you meet me outside the school gate?

A: OK, see you at 8 a.m. on Sunday then.

B: Yeah. I’ll be there on time. Bye.

Quảng cáo

***

B: Nam, there’s an art exhibition near my school. (3) _______ this afternoon.

A: Oh, (4) ______. I have to visit my grandparents today.

B: Never mind. Another time, perhaps.

Bài nghe:

Lời giải:

1. C 2. A 3. D 4. B

Nội dung bài nghe:

Conversation 1:

Nam: Lan, there'll be a talk about international organisations in my school on Sunday

morning. Do you want to join me?

Quảng cáo

Lan: Yes, I'd love to. Can you meet me outside the school gate?

Nam: OK, see you at 8 a.m. on Sunday then.

Lan: Yeah, I'll be there on time. Bye.

Conversation 2:

Lan: Nam, there's an art exhibition near my school. Let's go to see it this afternoon.

Nam: Oh, I'm sorry, but I can't. I have to visit my grandparents today.

Lan: Never mind. Another time, perhaps.

Hướng dẫn dịch:

Đối thoại 1:

Nam: Lan, chủ nhật sẽ có buổi nói chuyện về các tổ chức quốc tế ở trường mình buổi sáng. Cậu có muốn tham gia cùng tớ không?

Lan: Có, tớ rất thích. Cậu có thể gặp tớ ngoài cổng trường không?

Nam: OK, hẹn gặp lại lúc 8 giờ sáng Chủ nhật.

Lan: Ừ, tớ sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt.

Quảng cáo

Đối thoại 2:

Lan: Nam, có một cuộc triển lãm nghệ thuật gần trường mình. Chiều nay chúng ta cùng đi xem nhé.

Nam: Ồ, tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể. Hôm nay tớ phải về thăm ông bà nội.

Lan: Đừng bận tâm. Lúc khác cũng được.

2 (trang 83 Tiếng Anh 10 Global Success): You want to invite a friend to join you in an activity. Work in pairs. Make similar conversations like the ones in 1. Use the useful expressions below to help you. (Bạn muốn mời một người bạn tham gia cùng bạn trong một hoạt động. Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự như cuộc trò chuyện trong 1. Sử dụng các cách diễn đạt hữu ích dưới đây để giúp bạn.)

Lời giải:

A: B, there’ll be a talk about international organisations in my school on Sunday morning. Do you feel like joining me?

B: Sure. I’ll be there. Can we meet each other outside the school gate?

A: OK, see you at 7:30 a.m. on Sunday then.

B: Yeah. I’ll be there on time. Bye.

Hướng dẫn dịch:

A: B, sẽ có một cuộc nói chuyện về các tổ chức quốc tế trong trường của tôi vào sáng Chủ nhật. Bạn có cảm thấy muốn tham gia cùng tôi không?

B: Chắc chắn rồi. Tôi sẽ ở đó. Chúng ta có thể gặp nhau ngoài cổng trường không?

A: Được rồi, hẹn gặp bạn lúc 7:30 sáng Chủ Nhật.

B: Được. Tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tạm biệt.

CULTURE

1 (trang 84 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text below and complete the diagram (Đọc văn bản dưới đây và hoàn thành sơ đồ)

FAO AND ITS ACTIVITIES TO SUPPORT VIET NAM

The Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) was formed in 1945. Its main aim is to end hunger and poverty by making sure all people have access to healthy food. It hopes to raise the levels of nutrition and the standard of living in its member countries. It also tries to improve the production of food and agricultural products, and make sure they reach all groups of society.

FAO started working in Viet Nam in 1978. Since then, it has provided Viet Nam with technical support and advice to the government. It has also helped Viet Nam carry about 400 projects, including food security and nutrition. Food security means that all people have access to enough and safe food while good nutrition or getting the right type of food is essential for normal growth and development.

Hướng dẫn dịch:

FAO và các hoạt động của tổ chức này tại Việt Nam

Tổ chức Nông lương (FAO) của Liên hợp quốc được thành lập năm 1945. Mục đích chính của tổ chức này là chấm dứt nạn đói và nghèo bằng cách đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp cận với thực phẩm lành mạnh. Nó hy vọng sẽ nâng cao mức dinh dưỡng và mức sống ở các nước thành viên. Nó cũng cố gắng cải thiện việc sản xuất thực phẩm và nông sản, và đảm bảo rằng chúng tiếp cận được tất cả các nhóm xã hội.

FAO bắt đầu làm việc tại Việt Nam vào năm 1978. Kể từ đó, FAO đã cung cấp cho Việt Nam sự hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp. Nó cũng đã giúp Việt Nam thực hiện hàng trăm dự án trong các lĩnh vực khác nhau.

Để hưởng ứng sự hỗ trợ của FAO, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động của FAO, bao gồm an ninh lương thực và dinh dưỡng. An ninh lương thực có nghĩa là tất cả mọi người được tiếp cận với thực phẩm đủ và an toàn, đồng thời dinh dưỡng tốt hoặc đúng loại thực phẩm là cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường.

Lời giải:

1. 1945

2. end hunger and poverty

3. 1978

4. technical support

5. food security and nutrition

2 (trang 84 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Use the diagram in 1 to talk about FAO and its activities in Viet Nam. (Làm việc theo cặp. Sử dụng sơ đồ trong 1 để nói về FAO và các hoạt động của tổ chức này tại Việt Nam.)

Lời giải:

A: What do you know about FAO?

B: Well, as far as I know, FAO was formed in 1945. Its main aim is to end hunger and poverty.

A: Great. FAO has also started in Viet Nam.

B: Right. Can you share with me a little bit about FAO in Viet Nam?

A: Sure. FAO started working in Viet Nam in 1978. This organisation has provided technical support and advice to the government. It has also helped about 400 projects, including food security and nutrition.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn biết gì về FAO?

B: Theo tôi biết, FAO được thành lập vào năm 1945. Mục đích chính của tổ chức này là chấm dứt nạn đói và nghèo.

A: Tuyệt vời quá. FAO cũng đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.

B: Bạn có thể chia sẻ một chút về FAO tại Việt Nam được không?

A: Chắc chắn rồi. FAO bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1978. Tổ chức này đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho chính phủ. Nó cũng đã giúp đỡ khoảng 400 dự án, bao gồm cả an ninh lương thực và dinh dưỡng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-cultural-diversity.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học