Unit 7 lớp 10 Looking Back (trang 84, 85) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 7 lớp 10 Looking Back trang 84, 85 trong Unit 7: Looking Back Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7.

Tiếng Anh 10 Unit 7 Looking Back (trang 84, 85) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

PRONUNCIATION

(trang 84 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences (Nghe và đánh dấu trọng âm chính trong các từ được in đậm. Sau đó tập nói các câu)

Bài nghe:

Lời giải:

1. WWF is the world’s largest non-profit environ’mental organi’sation.

2. Viet Nam has become a more active par’ticipant in the inter’national com’munity.

3. Japan is the biggest financial provider to this eco’nomic organi’sation.

4. UNICEF helps disad’vantaged teenagers continue their edu’cation.

5. There are more edu’cational oppor’tunities for Vietnamese students now.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. WWF là tổ chức môi trường phi lợi nhuận lớn nhất thế giới.

2. Việt Nam đã trở thành một bên tham gia tích cực hơn vào cộng đồng quốc tế.

3. Nhật Bản là nhà cung cấp tài chính lớn nhất cho tổ chức kinh tế này.

4. UNICEF giúp các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học.

5. Hiện có nhiều cơ hội học tập hơn cho sinh viên Việt Nam.

VOCABULARY

(trang 84 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the text with the correct forms of the verbs in the box (Hoàn thành văn bản với các dạng đúng của các động từ trong hộp)

As a member of various international organisations, Viet Nam can (1) into relations with other countries in the international community. Our country (2) to work closely with these organisations to achieve their aims.

As Viet Nam (3) to develop its economy, it (4) foreign investors. Viet Nam also creates good conditions for both international and local businesses. This will help (5) our economic growth.

Quảng cáo

Lời giải:

1. enter 2. commits 3. aims 4. welcomes 5. promote

Giải thích:

aim (v) nhằm

enter (v) bước vào

promote (v) thúc đẩy

commit (v) cam kết

welcome (v) chào đón

Hướng dẫn dịch:

Với tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau, Việt Nam có thể tham gia quan hệ với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế. Quốc gia của chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các tổ chức này để đạt được mục tiêu của họ.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp quốc tế và địa phương. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chúng ta.

Quảng cáo

GRAMMAR

(trang 85 Tiếng Anh 10 Global Success): Write another sentence using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one. (Viết một câu khác sử dụng (các) từ trong ngoặc. Đảm bảo rằng nó có cùng ý nghĩa với ý nghĩa trước đó.)

1. Viet Nam wasn’t as attractive to foreign tourists as it is nowadays. (more attractive)

2. The United Nations is the largest international organisation. (larger)

3. The international market wasn’t as competitive as it is now. (more competitive)

4. No other country is a bigger financial provider to this organisation than Japan. (the biggest)

Lời giải:

1. Viet Nam is more attractive to foreign tourists nowadays than it was in the past.

2. No international organisation is larger than the United Nations.

3. The international market now is more competitive than it was in the past.

4. Japan is the biggest financial provider to this organisation.

Giải thích:

1. So sánh hơn của tính từ

So sánh hơn của tính từ ngắn: adj_er + than

So sánh hơn của tính từ dài: more + adj + than

2. So sánh nhất của tính từ

So sánh nhất của tính từ ngắn: the adj_est + (N)

So sánh nhất của tính từ dài: the most + adj + (N)

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Việt Nam không hấp dẫn khách du lịch nước ngoài như ngày nay.

2. Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất.

3. Thị trường quốc tế không cạnh tranh như bây giờ.

4. Không có quốc gia nào khác là nhà cung cấp tài chính lớn hơn cho tổ chức này hơn Nhật Bản.

B. Câu mới

1. Việt Nam ngày nay hấp dẫn hơn đối với khách du lịch nước ngoài so với trước đây.

2. Không có tổ chức quốc tế nào lớn hơn Liên hợp quốc.

3. Thị trường quốc tế hiện nay cạnh tranh hơn so với trước đây.

4. Nhật Bản là nhà cung cấp tài chính lớn nhất cho tổ chức này.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-cultural-diversity.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học