Tiếng Anh 10 Unit 7 Writing (trang 82) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 7 lớp 10 Writing trang 82 trong Unit 7: Viet Nam and International Organisations Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7.

Tiếng Anh 10 Unit 7 Writing (trang 82) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 82 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the following sentences. Use the words in the box (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng các từ trong hộp)

1. Our country has become one of the most ______ destinations for foreign tourists in the region.

2. Various _________ exchanges help visitors know more about our country.

3. Greater educational opportunities abroad are now _______ Vietnamese students.

4. It is also ________ for Vietnamese people to travel abroad.

5. Viet Nam’s colleges and universities can also accept _________ students.

6. Vietnamese people have a better chance of ________ different cultures.

Lời giải:

1. popular 2. cultural 3. open to
4. easier 5. international 6. experiencing
Quảng cáo

Giải thích:

cultural (adj) thuộc về văn hóa

open to: mở ra

popular (adj) phổ biến, được ưa chuộng

experiencing: trải nghiệm

easier: dễ hơn

international (adj) quốc tế

Hướng dẫn dịch:

1. Đất nước chúng ta đã trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch nước ngoài trong khu vực.

2. Giao lưu văn hóa đa dạng giúp du khách biết thêm về đất nước chúng tôi.

3. Các cơ hội giáo dục lớn hơn ở nước ngoài đang mở ra cho sinh viên Việt Nam.

4. Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng dễ dàng hơn.

5. Các trường cao đẳng và đại học của Việt Nam cũng có thể tiếp nhận sinh viên quốc tế.

6. Người Việt Nam có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn các nền văn hóa khác nhau.

Quảng cáo

2 (trang 82 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the following diagram. Use the ideas in 1 and your own ideas (Hoàn thành sơ đồ sau. Sử dụng các ý tưởng bài 1 và ý tưởng của riêng bạn)

Lời giải:

- a/b: 2/6

- c/d: 3/5

- C. increase both local and international tourism

- e. Viet Nam has become one of the most popular destinations for many foreign tourists in the region

- f. It is also easier for Vietnamese people to travel abroad.

Hướng dẫn dịch:

Lợi ích đối với Việt Nam với tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế

A. quảng bá văn hóa của mình và tìm hiểu các nền văn hóa khác

- giao lưu văn hóa đa dạng giúp du khách biết thêm về đất nước chúng tôi.

- người Việt Nam có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn các nền văn hóa khác nhau.

Quảng cáo

B. tạo nhiều cơ hội học tập cho cả sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài

- các cơ hội giáo dục lớn hơn ở nước ngoài đang mở ra cho sinh viên Việt Nam.

- các trường cao đẳng và đại học của Việt Nam cũng có thể tiếp nhận sinh viên quốc tế.

- C. tăng cả du lịch trong nước và quốc tế

- e. Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất của nhiều du khách nước ngoài trong khu vực

- f. Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng dễ dàng hơn.

3 (trang 82 Tiếng Anh 10 Global Success): Write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits for Viet Nam as a member of international organisations. Use the information in the diagram in 2 (Viết đoạn văn (120 - 150 từ) nói về lợi ích của Việt Nam khi là thành viên của các tổ chức quốc tế. Sử dụng thông tin trong sơ đồ trong 2)

Lời giải:

Viet Nam has gained three main benefits since it joined different international organisations. Firstly, it is easier and more convenient for Viet Nam to promote its culture and learn about other cultures. For example, various cultural exchanges help foreigners know more about our country. In addition, Vietnamese people have a better chance of experiencing different cultures. Secondly, this has created greater education opportunities for both Vietnamese and foreign students. More education opportunities abroad are now open to Vietnamese students. Viet Nam's colleges and universities can also accept international students. Finally, joining these organisations has also helped Viet Nam increase both local and international tourism. In fact, Viet Nam has become one of the most popular destinations for many foreign tourists in the region. It is also easier for Vietnamese people to travel abroad. In short, Viet Nam has benefited greatly from becoming a member of different international organisations.

Hướng dẫn dịch:

Việt Nam đã đạt được ba lợi ích chính kể từ khi gia nhập các tổ chức quốc tế khác nhau. Thứ nhất, Việt Nam dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc quảng bá văn hóa và tìm hiểu các nền văn hóa khác. Ví dụ, giao lưu văn hóa khác nhau giúp người nước ngoài biết thêm về đất nước của chúng tôi. Ngoài ra, người Việt Nam có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn các nền văn hóa khác nhau. Thứ hai, điều này đã tạo ra nhiều cơ hội học tập cho cả sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài. Nhiều cơ hội học tập ở nước ngoài đang mở ra cho sinh viên Việt Nam. Các trường cao đẳng và đại học của Việt Nam cũng có thể tiếp nhận sinh viên quốc tế. Cuối cùng, việc tham gia các tổ chức này cũng đã giúp Việt Nam tăng lượng du lịch trong nước và quốc tế. Trên thực tế, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với nhiều du khách nước ngoài trong khu vực. Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng dễ dàng hơn. Tóm lại, Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-cultural-diversity.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên