Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 11: National ParksUnit 11: National Parks

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 11: National Parks

1. Phân biệt các phụ âm: /t/ - /d/

/t/: Đặt mặt lưỡi dưới lợi hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, ngạc mềm được nâng lên. Rồi bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng nhưng không làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm.

Ví dụ: eat, suit, tea, tennis,…

/d/: Đặt mặt lưỡi dưới lợi hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, ngạc mềm được nâng lên. Rồi bật mạnh luồng khí ra khỏi miệng, nhưng không mạnh bằng âm /t/ và làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm.

Ví dụ: door, down, deep, food,…

=> Hai âm này khác nhau ở chỗ, âm /t/ cổ họng không rung còn âm /d/ thì có.

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /t/

Chỉ có phụ âm "t" được phát âm là /t/.

Ví dụ: top, ten, steak, tomato, student,…

2.2. Phụ âm /d/

Chỉ có phụ âm "d" được phát âm là /d/.

Ví dụ: day, down, die, drain, drink,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. Teddy met them at the market.

b. Could you tell me how to get to the train station?

c. David didn’t do the dishes.

d. Dan drove us around before dinner.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 11 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-national-parks.jsp