Unit 11 lớp 10: SpeakingUnit 11: National Parks

B. Speaking (Trang 114-115 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Last week Nga's class went on an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately, the excursion turned out to be a disaster. Most of the things they did went wrong. Combine the things in column A with corresponding consequences in column B and read out the sentences. (Tuần trước lớp của Nga đã đi thăm quan Chùa Hương. Rủi thay, cuộc thăm quan đã biến thành thảm họa. Hầu như mọi thứ họ đã làm đều trở nên xấu. Kết hợp những việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và đọc các câu này.)

Quảng cáo
1. f2. e3. h4. g
5. b6. c7. a8. d

1. They went to Huong Pagoda by coach and most of them got carsick (say xe).

2. They did not bring enough food and drinks and they had to spend a lot of money eating in expensive restaurants.

3. Some had food poisoning, so they didn't enjoy their visit.

4. They had no raincoats, and they got wet and some got a cold.

5. Some left their luggage on the coach when they arrived, therefore they had no clothes or money with them.

6. Some were not careful when walking in Huong Pagoda, and they got lost.

7. Some threw waste in the forest and they got a fine.

8. They stayed there only one day. They couldn't visit all the pagodas.

Quảng cáo

Task 2. Most of the students in Nga's class are not happy with their excursion to Huong Pagoda. Now they are talking about what they wish they had or hadn't done. (Phần lớn học sinh ở lớp của Nga không vui với cuộc tham quan ở Chùa Hương. Bây giờ họ đang nói về những gì họ ước họ đã hoặc không làm.)

Examples:

If we hadn't gone by coach, we wouldn't have got carsick.

If we had gone by bike, we wouldn't have got carsick.

- If some of us hadn't had food poisoning, we could have enjoyed our visit.

- If we had had raincoats, we couldn't have got wet and have had a cold.

- If some of us hadn't left our luggage on the coach when we arrived, we could have had clothes and money with us.

- If we had been careful when walking in Huong Pagoda, we couldn't have got lost.

- If we hadn't thrown waste in the forest, we wouldn't have got a fine.

- If we had stayed there more than one day, we could have visited all the pagodas.

Task 3. You are Nga. Work with a partner. Tell her/him about your class' excursion to Huong Pagoda and express your regrets about what you did or did not do during the excursion. (Em là Nga. Làm việc với bạn học. Hãy kể cho bạn ấy về cuộc tham quan của lớp em ở Chùa Hương và bày tỏ sự hối tiếc của em về những gì các em đã làm và không làm trong cuộc tham quan.)

Quảng cáo

Gợi ý:

Last week our class had an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately our excursion turned into a disaster. All of us weren't happy with this excursion because most of things we did went wrong. We went there by coach and most of us got carsick. And because we didn't bring enough food and drinks, we had to spend lots of money eating in expensive restaurants. And some had food poisoning, so they didn't enjoy their visit.

In addition, some of us left their luggage on the coach when they arrived, so they had no clothes or money with them. And we wish that some of us had been careful when walking in Huong Pagoda, they had not gotten lost. And if some of us hadn't thrown waste in the forest, they hadn't got a fine. And we wish we could have visited all the pagodas.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-national-parks.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học