Unit 11 lớp 10: Language FocusUnit 11: National Parks

E. Language Focus (Trang 118-119-120 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

/t/ /d/

topic

contain

plant

worked

toxic

contamination

different

hoped

difficulty

invader

spend

lived

documentary

dependent

depend

played

Luyện tập các câu sau:

1. It's next to the restaurant on the third floor.

2. They're on the next counter on your left, dear.

3. It's exactly twenty-two minutes to ten.

4. They stayed at home and played cards with the children.

5. Sidney and I listened to the radio and studied.

6. Donald and I had a bad cold, so we decided to stay at home.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó nằm cạnh nhà hàng trên tầng ba.

2. Họ đang ở quầy tiếp theo bên trái của bạn, thân yêu.

3. Đó là chính xác là 10 giờ kém 10 phút.

4. Họ ở nhà và chơi bài với lũ trẻ.

5. Sidney và tôi nghe đài và nghiên cứu.

6. Donald và tôi bị cảm lạnh, nên chúng tôi quyết định ở nhà.

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Complete the following sentences, using the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

Quảng cáo
1. had known2. had had3. would have gone4. would have passed
5. would have enjoyed6. had known7. had stopped8. had called

Exercise 2. Write a sentence with if for each situation. (Viết một câu với if cho mỗi tình huống.)

1. If the driver in front hadn't stopped suddenly, the accident wouldn't have happened.

2. If I had known that Lam had to get up early, I would have woken him up.

3. If Hoa hadn't lent me the money, I wouldn't have been able to buy the car.

4. If Mary hadn't been wearing a seat belt, she would have been injured.

Quảng cáo

5. If you had had breakfast, you wouldn't be hungry now.

6. If I had had some money on me, I would have got a taxi.

Exercise 3. Use the given information to make conditional sentences with if. (Dùng thông tin đã cho để đặt câu điều kiện với if.)

1. If I had been working at the restaurant last night, I would have waited on your table.

2. If they had been paying attention, they would have seen the sign marking their exit from the highway.

3. Carol would have answered the phone if she hadn't been studying.

4. If the sun hadn't been shining, we wouldn't have gone to the beach yesterday.

5. If the music hadn't been playing loudly at the restaurant, I would have heard everything Mr. Lee said during dinner.

Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-national-parks.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học