Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea WorldUnit 9: Undersea World

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea World

1. Phân biệt các nguyên âm đôi: /ɪə/ - /eə/ - /ʊə/

/ɪə/: Đầu tiên đặt môi và lưỡi ở vị trí phát âm âm /ɪ/, lưỡi hạ thấp môi mỉm cười. Tiếp theo thu hẹp môi, đồng thời đưa lưỡi về sau để tạo thành âm /ə/.

Ví dụ: here, dear, clear, idea,...

/eə/: Bắt đầu phát âm âm /e/ phát âm âm /e/ dài hơn bình thường một chút sau đó thêm âm /ə/ vào bằng cách dần dần di chuyển lưỡi lên trên và ra phía sau. Âm /ə/ được bật ra ngắn và nhanh.

Ví dụ: pair, chair, square, where,...

/ʊə/: Phát âm âm /ʊ/ dài hơn một chút và sau đó nâng lưỡi lên trên và ra phía sau tạo nên âm /ə/, âm /ə/ phát âm nhanh và ngắn.

Ví dụ: poor, sure, tour, usual,...

2. Nhận biết

2.1. Nguyên âm đôi /ɪə/

"ea" được phát âm là /ɪə/ trong những từ có nhóm ear

Ví dụ: tear, clear, bear, real, fear,...

"ee" phát âm là /ɪə/ khi đứng trước tận cùng là "r" của mỗi từ

Ví dụ: beer, cheer, engineer, career,...

2.2. Nguyên âm đôi /eə/

"a" được phát âm là /eə/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng "are" hoặc trong một âm tiết của một từ khi "a" đứng trước "r"

Ví dụ: bare, care, dare, fare, area, parents, prepare,...

Ngoại lệ: are, harem,...

"ai" phát âm là /eə/ khi đứng trước "r"

Ví dụ: air, fair, hair, pair, chair,...

"ea" được phát âm là /eə/

Ví dụ: bear, swear, wear,...

"ei" có thể được phát âm là /eə/

Ví dụ: heir, their,...

2.3. Nguyên âm đôi /ʊə/

"oo" được phát âm là /ʊə/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng "r"

Ví dụ: poor, moor,...

"ou" có thể được phát âm là /ʊə/

Ví dụ: tour, tournament,...

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. Let’s have some beer, dear.

b. What a good idea! The atmosphere here is very clear.

c. Where are my shoes? They are nowhere here.

d. Have you looked carefully everywhere?

e. I am sure he is far from poor.

f. Well, actually he usually wears casual clothes.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 9 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-undersea-world.jsp