Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea WorldUnit 9: Undersea World

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea World

Câu điều kiện loại 2

2.1. Khái niệm

Câu điều kiện loại 2 còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

2.2. Công thức

Công thức:

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ:

Were + S + to + V (nguyên mẫu), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If I learnt Russian, I would read a Russian book.

Were I to learn Russian, I would read a Russian book.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 9 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-undersea-world.jsp