Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea WorldUnit 9: Undersea World

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea World

Cấu trúc với động từ khuyết thiếu “should”

1.1. Trường hợp sử dụng

a. Sử dụng should để đưa ra lời khuyên

Ví dụ: You should see a doctor.

You shouldn’t carry heavy things.

b. Sử dụng should để đưa ra ý kiến hoặc đề nghị

Ví dụ: He should resign now.

c. Dùng trong câu hỏi để diễn tả sự nghi ngờ, thiếu chắc chắn

Ví dụ: How should I know?

d. Dùng với các đại từ nghi vấn như what, where, who để diễn tả sự ngạc nhiên, thường dùng với “but”

Ví dụ: I was thinking of going to see Jones when who should appear but Jones himself.

1.2. Công thức

a. Khẳng định: S + should + V + ...

b. Phủ định: S + shouldn’t + V + ...

c. Câu hỏi: Should + S + V + ... ?

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 9 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-undersea-world.jsp