Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 4: Special Education (Phần 3)Unit 4: Special Education

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 4: Special Education (Phần 3)

3. “Which” dùng làm từ nối

“Which” là một đại từ quan hệ, được dùng để thay thế cho vật, con vật hoặc một mệnh đề.

Khi “which” dùng thay cho ý của cả mệnh đề phía trước thì nó thường thay cho các từ This, That, It và có sử dụng dấu phẩy trước “which”.

Ví dụ:

My phone is out of order. It’s a real nuisance.

=> My phone is out of order, which is a real nuisance.

The book is mine. It is on the table.

=> The book which is on the table is mine.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 4 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-special-education.jsp