Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 4: Special Education (Phần 2)Unit 4: Special Education

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 4: Special Education (Phần 2)

2. Cấu trúc used to + động từ nguyên thể

2.1. Trường hợp sử dụng

a. Nói về những việc thường làm trong quá khứ mà bây giờ không còn xảy ra nữa.

Ví dụ: I used to live in Hanoi, but now I don’t.

b. Diễn tả trạng thái thường tồn tại trong quá khứ nhưng hiện không còn.

Ví dụ: There used to be a drugstore here.

2.2. Cách dùng

a. Khẳng định:

Chủ ngữ + used to + Động từ nguyên thể

Ví dụ: She used to walk to school when she was young.

b. Phủ định:

Chủ ngữ + didn't use to + Động từ nguyên thể

Ví dụ: I didn't use to stay up late when I studied at high school.

c. Câu hỏi:

Did + Chủ ngữ + use to + Động từ nguyên thể ?

Ví dụ: Did you use to meet her in Italy while you were studying there?

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 4 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-special-education.jsp