Unit 4 lớp 10: Language FocusUnit 4: Special Education

E. Language Focus (Trang 52-53 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

/ɒ/

/ɔː/

top

wrong

call

walking

boss

job

sport

more

doctor

box

four

talk

Luyện tập các câu sau:

1. Put the socks on top of the box.

2. He lost his job as a doctor in the hospital.

3. What's wrong with you, boss?

4. Is walking called a sport?

5. He can't talk to her any more.

6. Four of us have walked for fourteen miles.

Hướng dẫn dịch:

1. Đặt tất (vớ) lên nắp hộp đi.

2. Anh ấy mất việc làm bác sĩ tại bệnh việc.

3. Sếp ơi, ông bị làm sao thế?

4. Đi bộ cũng được gọi là một môn thể thao à?

5. Anh ấy không thể nói chuyện với cô ấy nữa.

6. Bốn chúng tôi đã đi bộ 14 dặm.

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Complete these sentences using the + one of the adjectives: (Hoàn thành các câu này sử dụng the + một trong các tính từ:)

injured     poor     rich     sick     unemployed     young

Quảng cáo

1. The young have the future in their hands.

2. Ambulances arrived at the scene of the accident and took the injured to hospital.

3. Life is all right if you have a job, but things are not so easy for the unemployed.

4. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for the sick.

5. In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is said that he robbed the rich and gave the money to the poor.

Exercise 2. Complete the sentences with used to + a suitable verb. (Hoàn thành các câu với used to + một động từ thích hợp.)

1. used to smoke2. used to have3. used to live4. used to eat/like
5. used to be6. used to take7. used to be8. did you use to go
Quảng cáo

Exercise 3. Join a sentence from A with one from B to make a new sentence. Use which. (Kết hợp một câu ở A với một câu ở B để làm một câu mới. Dùng which.)

1. Sheila couldn't come to the party, which was a pity.

2. Jill isn't on the phone, which makes it difficult to contact her.

3. Neil has passed his examinations, which is good news.

4. Our night was delayed, which meant we had to wait for hours at the airport.

5. Ann offered to let me stay in her house, which was very nice of her.

6. The street I live in is very noisy at night, which makes it difficult to sleep.

7. Our car has broken down, which means we can't go away tomorrow.

Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-special-education.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6