Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 7: The mass media (Phần 2)Unit 7: The mass media

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 7: The mass media (Phần 2)

Cấu trúc với “because of” và “in spite of”

2.1. Cấu trúc “because of”

“because of” được dùng để chỉ một nguyên nhân, lí do nào đó.

because of + Danh từ/Cụm danh từ

Ví dụ: Because of his illness he had to cancel the appointment.

2.2. Cấu trúc “in spite of”

“in spite of” có ý nghĩa trái lại với “because of”, thể hiện ý nghĩa bất chấp, mặc dù (tương tự although).

in spite of + Danh từ/Cụm danh từ/Danh động từ

hoặc in spite of + the fact that + mệnh đề

Ví dụ: In spite of his illness he managed to come to school.

In spite of the fact that he was ill he managed to come to school.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 7 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-the-mass-media.jsp