Unit 7 lớp 10: Listening (sách mới) Global Success, Friends GlobalUnit 7 lớp 10: Listening (sách mới) Global Success, Friends Global
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 10 Unit 7 lớp 10: Listening sách cũ

C. Listening (Trang 77-78 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Quảng cáo

1. How often do you listen to the radio? (Bạn có thường nghe đài không?)

=> I rarely listen to the radio.

2. How many hours per week do you listen to it? (Bạn nghe đài bao nhiêu giờ mỗi tuần?)

=> I spare little time to listen to the radio.

3. What programme do you like listening to and why? (Bạn thích nghe chương trình nào và tại sao?)

=> I rarely listen to the news and learning English on the radio, because almost all pieces of news have already been broadcast on TV. Morever, the news on TV are the latest and more interesting because they are broadcast with pictures.

Quảng cáo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the two radio news stories and tick the words you hear in the right column under News story 1 and News story 2. (Hai hai bản tin trên đài và tích vào các từ mà em nghe thấy ở cột bên phải bên dưới News story 1News story 2)

Bài nghe:

Soạn Unit 7 lớp 10: Listening | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Task 2. Listen to the radio news stories again and fill in the missing words. (Nghe lại các bản tin và điền từ còn thiếu.)

Bài nghe:

Heavy rain causes floods all over the country (Mưa nặng hạt gây ra lũ lụt ở tất cả các quốc gia.)

1. has caused floods2. have left their homes
3. have seen4. two metres
5. has stopped6. cloudy
7. strong kind
Quảng cáo

90-year-old American woman climbs Mount Whitney (Người phụ nữ Mỹ 90 tuổi chinh phục ngọn núi Whitney)

1. twenty-third2. 4,418
3. California4. wonderful
5. young and healthy

Task 3. Listen again, and answer the following questions. (Nghe lại, và trả lời các câu hỏi sau.)

Bài nghe:

1. What has happened during the night? (Chuyện gì đã xảy ra trong suốt đêm?)

=> Heavy rain has happened all over the country during the night.

2. Why have people left their homes? (Tại sao người ta đã phải rời ngôi nhà của họ?)

=> People have left their homes because the rivers have risen.

3. How many times has the old woman climed Mount Whitney? (Người phụ nữ cao tuổi đã trèo lên ngọn núi Whitney bao nhiêu lần?)

=> The old woman has climbed Mount Whileney twenty-three times.

4. Why does she climb it so often? (Tại sao bà ấy lại trèo lên ngọn núi đó thường xuyên?)

=> She climbs it so often because this has kept her young and healthy.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Choose one of the news stories and tell your classmates about it. (Làm việc nhóm. Chọn một trong các bản tin và kể cho các bạn cùng lớp nghe.)

Phần này các bạn sẽ chọn 1 trong 2 bản tin vừa nghe, sau đó kể tóm tắt lại cho cả lớp. Mình chọn bản tin số 2.

A ninety-year-old woman has climbed the highest mountain in California, Mount Whitney, for the twenty-third times. She says that the view from the top is wonderful and that she tries to climb it very often despite her old age because the mountain has kept her young and healthy.

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

The time is 7 o'clock and here is the news summary.

Heavy rain during the night has caused floods all over the country today. Many people have left their homes because rivers have risen. Some roads in the north-west are under two metres of water. The rain has stopped at the moment, but it's still cloudy and there's strong wind. Because of the bad weather people can't go out to work.

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the twenty-third times. At 4.418 metres, Mount Whitney is the highest mountain in California. The woman says the view from the top is wonderful. She also says that mountain has kept her young and healthy. In spite of her old age the woman tries to climb the mountain very often.

Hướng dẫn dịch:

Bây giờ là 7 giờ và đây là bản tóm tắt tin tức.

Mưa lớn trong đêm đã gây ra lũ lụt trên toàn quốc hiện nay. Nhiều người đã rời khỏi nhà vì sông đã tăng lên. Một số con đường ở phía tây bắc dưới hai mét nước. Mưa đã dừng lại vào lúc này, nhưng trời vẫn còn nhiều mây và có gió mạnh. Vì thời tiết xấu nên mọi người không thể đi làm.

Một phụ nữ chín mươi tuổi đã leo lên đỉnh Whitney ở California trong hai mươi ba lần. Tại 4.418 mét, Núi Whitney là ngọn núi cao nhất ở California. Người phụ nữ nói cảnh thật là tuyệt vời. Bà cũng nói rằng ngọn núi đã giữ cho bà trẻ và khỏe mạnh. Bất chấp tuổi già, người phụ nữ cố gắng leo lên núi rất thường xuyên.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-the-mass-media.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học