Unit 7 lớp 10: Language FocusUnit 7: The mass media

E. Language Focus (Trang 79-80-81 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

/ei /

/ai/

/ɔɪ/

play

time

voice

today

wildlife

noise

radio

height

toy

newspaper

buy

enjoy

they

type

destroy

Luyện tập các câu sau:

1. I'm afraid you’ve made a mistake.

2. They changed the timetable at the end of April.

3. I have ninety-nine pages to type by Friday.

4. Would you like to go for a ride with me on Friday?

5. This is the noisiest Rolls Royce I've ever heard.

6. While you're changing the oil, I'll go and visit my boy.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi e rằng bạn đã phạm sai lầm.

2. Họ đã thay đổi thời khóa biểu vào cuối tháng Tư.

3. Tôi có chín mươi chín trang để đánh máy vào thứ Sáu.

4. Bạn có muốn đi xe với tôi vào thứ Sáu không?

5. Đây là Rolls Royce ồn ào nhất mà tôi từng nghe.

6. Trong khi bạn đang thay dầu, tôi sẽ đi thăm con trai tôi.

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Complete the letter, using the present perfect of the verbs in the box. (Hoàn thành lá thư, sử dụng thì Hiện tại hoàn thành của các động từ trong khung.)

Quảng cáo
do   be   watch  live
meet  have  take
1. have been2. has lived3. have met4. have done
5. have had6. have taken7. have watched

Exercise 2. Complete the following sentences, using for, since or ago. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng for, since hoặc ago.)

1. since2. ago3. for4. for5. Since
6.for7. ago8. ago9. since10. since
Quảng cáo

Exercise 3. Complete the following sentences, using the information in the box. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng thông tin trong khung.)

Because of ... : Bởi vì ...
In spite of ...: Dẫu/Dù cho ...

1. c & f

   Because of the cold weather, we kept the fire burning all day.

   In spite of the cold weather, we all wore shorts.

2. b & d

   Because of his illness, he had to cancel the appointment.

   In spite of his illness, he managed to come to school.

3. a & e

   Because of the large crowds, we could not see what was going on.

   In spite of the large crowds, there were enough seats for everyone.

Quảng cáo

4. h & j

   Because of the meat shortage, everyone is living on beans.

   In spite of the meat shortage, we have managed to get some beef.

5. i & g

   Because of the bad condition of the house, the council demolished it.

   In spite of the bad condition of the house, they enjoyed living there.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-the-mass-media.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học