Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 16: Historical Places (Phần 2)Unit 16: Historical Places

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 16: Historical Places (Phần 2)

Lưu ý

3.1. Một số tính từ có 2 âm tiết nhưng có tận cùng là y, le, ow, er khi sử dụng ở so sánh hơn hay so sánh hơn nhất nó áp dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

Tính từ So sánh hơn So sánh hơn nhất
happy happier the happiest
simple simpler the simplest
narrow narrower the narrowest
clever cleverer the cleverest

3.2. Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Tính từ/Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất
good/well better the best
bad/badly worse the worst
much/many more the most
a little/little less the least
far farther/further the farthest/the furthest

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 16 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-historical-places.jsp