Unit 16 lớp 10: Language FocusUnit 16: Historical Places

E. Language Focus (Trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

/ʒ/ /ʃ/

television

pleasure

measure

Asia

illusion

massage

shop

machine

Swedish

washing

English

special

Luyện tập các câu sau:

1. It's his pleasure to visit Asia.

2. You shouldn't have any illusions about television.

3. A massage can be a good measure to help you relax.

4. Does this shop sell washing machines?

5. Is he English or Swedish?

6. Is there anything special on TV tonight?

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là niềm vui của ông khi đến thăm châu Á.

2. Bạn không nên có bất kỳ ảo tưởng về truyền hình.

3. Massage có thể là một biện pháp tốt để giúp bạn thư giãn.

4. Cửa hàng này có bán máy giặt không?

5. Anh ấy là người Anh hay người Thụy Điển?

6. Có điều gì đặc biệt trên TV tối nay không?

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Comparatives and superlative (So sánh hơn và so sánh nhất)

Exercise 1. Write the comparative and superlative forms of the adjectives. (Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau.)

Quảng cáo
AdjectiveComparativeSuperlative
1. cheapcheaperthe cheapest
2. expensivemore expensivethe most expensive
3. youngyoungerthe youngest
4. happyhappierthe happiest
5. bigbiggerthe biggest
6. busybusierthe busiest
7. intelligentmore intelligentthe most intelligent
8. beautifulmore beautifulthe most beautiful
9. badworsethe worst
10. farfarther/furtherthe farthest/furthest
11. newnewerthe newest
12. dangerousmore dangerousthe most dangerous
Quảng cáo

Exercise 2. Put the words in the correct order to make sentences or questions. (Hãy xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu hoặc câu hỏi có nghĩa.)

1. I am the oldest in my family.

2. My sister is younger than me.

3. Who is the oldest in class?

4. Concord used to be the fastest passenger plane in the world.

5. Your book is more interesting than my book.

6. Peter bought the most expensive watch in the shop.

7. Did you buy the cheapest watch in the shop?

8. German is more difficult than English.

9. The weather today is much better than yesterday.

Making comparisons (Làm so sánh)

Exercise 3. Look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some have a word which should not be there. Put a tick (V) for each correct line. If a line has a word which should not be there, write the word in the space. (Hãy xem kĩ mỗi dòng. Một vài dòng là đúng, và một vài dòng có một từ không cần thiết. Tích dấu (V) cho mỗi dòng đúng. Nếu một dòng có từ không cần thiết, viết từ đó vào chỗ trống.)

Quảng cáo

Transport solutions

First of all, walking is obviously the cheapest

means of travelling, and can be the quicker

in a city centre. Of course, the further you have

to go, the more so tired you will become.

In some ways, walking is more healthier than

travelling by bus or car, but it can be just as the

unhealthy because cities are the much more

polluted than they used to be. Cars are faster

of course and more than convenient, but as cities

become more of crowded, parking is getting

harder. Sometimes public transport is better,

eventhough buses don't go as fast as cars do it.

Cars are a lot more and convenient but as they

cause most pollution, it is the better to avoid

using them if possible. In a city the fastest way

of travelling is on a bike, which keeps you fitter

and is not so that noisy as a motorbike or a car.

V

the

1. V

2. so

3. more

4. the

5. the

6. V

7. than

8. of

9. V

10. it

11. and

12. the

13. V

14. V

15. that

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 16 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-historical-places.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6