Unit 9 lớp 11: WritingUnit 9 lớp 11: Writing

Unit 9: Cities of the future - Writing - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

1. Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka's email and answer the questions. (Hùng và bạn cậu ấy Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai thành phố của họ. Hãy đọc thư của Tanaka rồi trả lời câu hỏi.)

Quảng cáo

1. To answer Hung's question about Tokyo in the future.

2. Because the government will use advanced technology to deal with the transport problem and make people's life easier and more comfortable.

3. Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters (earthquakes and tsunamis.)

4. Tanaka wants to know Hung's viewpoint on Viet Nam's capital city in the future.

Hướng dẫn dịch

1. Tại sao Tanaka viết thư này?

- Để trả lời câu hỏi của Hùng về Tokyo trong tương lai.

2. Tại sao Tanaka nghĩ Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn?

- Bởi vì chính phủ sẽ sử dụng công nghệ cao để giải quyết các vấn đề giao thông và khiến cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn và thoải mái hơn.

3. Theo Tanaka điều gì khiến Tokyo trở thành một nơi không an toàn để sống?

- Tokyo bị đe doạ bởi tai nạn hạt nhân và phóng xạ và thiên tai (động đất và sóng thần).

4. Tanaka muốn biết điều gì?

- Tanaka muốn biết quan điểm của Hùng đối với thủ đô của Việt Nam trong tương lai.

Quảng cáo

2. Put the sections of the email in the correct order. (Hãy xếp các phần trong bức thư điện tử theo đúng thứ tự.)

1.g2.a3.c4.b5.f6.d7.e

Hướng dẫn dịch

1. người nhận

2. chủ đề của thư

3. phần chào hỏi

4. lý do viết thư

5. những dự đoán và diễn giải của người gửi

6. phần chào cuối thư

7. tên người gửi

3. Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend. (Dùng thông tin dưới đây về thành phố New York để viết một lá thư điện tử khoảng 160-180 từ cho một người bạn.)

Dear Nam

I received your email last week, in which you asked me about my city New York in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let's take an optimistic viewpoint. In 2050 New York will become a more liveable city than ever before for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan to promote self-driving electric taxis to deal with crowded public tranport. In addition, the city dwellers are encouraged to use city's building roofs for gardens fertilised with compost in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also buiid offshore windfarms to replace ageing electricity network.

On the other hand, pessimistic people think that the city life won't be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns, and therefore the crime rate; will be higher. People's life will also continue to be threatened because of natural disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers.

That's all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Nam.

Best wishes,

John

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch

Nam thân mến

Tôi nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố New York của tôi vào năm 2050. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về câu hỏi này. Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể đưa ra cho bạn hai dự đoán.

Hãy có một quan điểm lạc quan. Vào năm 2050, New York sẽ trở thành một thành phố đáng sống hơn bao giờ hết vì rất nhiều lý do. Chính quyền thành phố đã lên kế hoạch rất cẩn thận để thúc đẩy taxi điện tự lái nhằm đối phó với tình trạng giao thông công cộng đông đúc. Ngoài ra, cư dân thành phố được khuyến khích sử dụng mái nhà của thành phố cho các khu vườn được bón phân trộn để tái chế rác và giảm ô nhiễm. Chính phủ cũng sẽ triển khai các trang trại gió ngoài khơi để thay thế mạng lưới điện cũ kỹ.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng cuộc sống thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng súng, và do đó tỷ lệ tội phạm; sẽ cao hơn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe dọa vì thiên tai bão lũ, động đất. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu có tác động lớn đến cư dân thành phố.

Đó là tất cả về câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Nam.

Lời chúc tốt nhất,

John

4. Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5. (ãy viết ra những dự đoán của em về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gởi cho một người bạn. Em có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.)

Bài giảng: Unit 9: Cities of the future - Writing - Cô Lê Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-cities-of-the-future.jsp