Tiếng Anh 11 Unit 9 Writing (trang 106) - Tiếng Anh 11 Global SuccessLời giải bài tập Unit 9 lớp 11 Writing trang 106 trong Unit 9: Social issues Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9.

Tiếng Anh 11 Unit 9 Writing (trang 106) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

A proposal against cyberbullying

1 (trang 106 Tiếng Anh 11 Global Success): You are planning a school campaign against cyberbullying. Work in groups to discuss these questions. (Bạn đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng. Làm việc theo nhóm để thảo luận những câu hỏi này)

1. When and where should the campaign take place? How long should it last?

2. Who should participate in It? (You can choose more than one and add your ideas.)

A. Everyone who is interested.

B. Victims of cyberbullying.

C. Parents.

D. Teachers.

E. Your idea: _______________

3. What act Mittes should the campaign include? (You can choose more than one and add your ideas.)

A. Giving talks about cyberbullying.

B. Providing students with resources where they can find information on cyberbullying and how to deal with it.

C. Inviting students to share experiences of cyberbullying.

D. Informing students of the schoo! anti-bullying policies.

Quảng cáo

E. Showing cyberbullying videos to promote discussion about the issue.

F. Your idea: ______________

4. What should be the main goals of the campaign?

Hướng dẫn dịch:

1. Chiến dịch nên diễn ra khi nào và ở đâu? Nó nên kéo dài bao lâu?

2. Ai nên tham gia vào Nó? (Bạn có thể chọn nhiều hơn một và thêm ý tưởng của mình.)

A. Tất cả những ai quan tâm.

B. Nạn nhân của bắt nạt trên mạng.

C. Cha mẹ.

D. Thầy cô.

E. Ý tưởng của bạn: _______________

3. Chiến dịch nên bao gồm hành động Mittes nào? (Bạn có thể chọn nhiều hơn một và thêm ý tưởng của mình.)

A. Thuyết trình về bắt nạt trên mạng.

B. Cung cấp cho học sinh các nguồn tài nguyên nơi họ có thể tìm thấy thông tin về bắt nạt trên mạng và cách đối phó với nó.

C. Mời học sinh chia sẻ kinh nghiệm về bắt nạt trên mạng.

Quảng cáo

D. Thông báo đến các em học sinh toàn trường chính sách chống bắt nạt.

E. Hiển thị các video bắt nạt trên mạng để thúc đẩy thảo luận về vấn đề này.

F. Ý tưởng của bạn: ______________

4. Mục tiêu chính của chiến dịch là gì?

2 (trang 106 Tiếng Anh 11 Global Success): Write a proposal for the campaign (150-180 words) to your head teacher. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you. (Viết một đề xuất cho chiến dịch (150-180 từ) cho giáo viên chủ nhiệm của bạn. Sử dụng các ý tưởng trong phần 1 và dàn ý với các cách diễn đạt hữu ích bên dưới để giúp bạn)

Gợi ý:

Title: A proposal for a school campaign against cyberbullying

To: Ms. Le Thi Hoa

Date: February 14th, 2022

Prepared by: Vu Hoang Ha, President of the Social Awareness Club

Quảng cáo

Introduction

Cyberbullying has become a common issue nowadays because more students are using digital devices.  Moreover, there have been reports of people making offensive comments about others online. Therefore, we would like to propose a school campaign against cyberbullying.

Campaign details

The campaign will include a series of activities organised by the school Social Awareness Club. They will take place in our school hall after classes. The campaign will last for a month, from the 1st of March until to the 1st of April. All students who are interested will be able to participate in the activities.  The main events will include several talks by cyberbullying experts and sharing sessions for students to talk about their experiences of cyberbullying.

Goals and benefits

Our goals are to raise awareness of cyberbullying, and to promote responsible and safe use of the Internet. The campaign will also help students identify cyberbullying and report it when they see it.

Conclusion

We hope that you will consider our proposal. We believe that this campaign will encourage students to make friends and promote a positive atmosphere in the school, which will ensure cyberbullying does not happen.

Hướng dẫn dịch:

Tiêu đề: Một đề xuất cho một chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng

Kính gửi: Cô Lê Thị Hoa

Ngày: 14 tháng 2 năm 2022

Người lập: Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch CLB Nhận thức xã hội

Giới thiệu

Bắt nạt trên mạng đã trở thành một vấn đề phổ biến hiện nay vì ngày càng có nhiều học sinh sử dụng các thiết bị kỹ thuật số. Hơn nữa, đã có báo cáo về những người đưa ra những bình luận xúc phạm về người khác trên mạng. Vì vậy, chúng tôi muốn đề xuất một chiến dịch trường học chống bắt nạt trên mạng.

Chi tiết chiến dịch

Chiến dịch sẽ bao gồm một loạt các hoạt động do Câu lạc bộ Nhận thức Xã hội của trường tổ chức. Chúng sẽ diễn ra trong hội trường của chúng tôi sau giờ học. Chiến dịch sẽ kéo dài trong một tháng, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Tất cả các sinh viên quan tâm sẽ có thể tham gia vào các hoạt động. Các sự kiện chính sẽ bao gồm một số cuộc nói chuyện của các chuyên gia về bắt nạt trên mạng và các buổi chia sẻ để học sinh nói về trải nghiệm của họ về bắt nạt trên mạng.

Mục tiêu và lợi ích

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao nhận thức về bắt nạt trên mạng và thúc đẩy việc sử dụng Internet có trách nhiệm và an toàn. Chiến dịch này cũng sẽ giúp học sinh xác định hành vi bắt nạt trên mạng và báo cáo khi các em nhìn thấy.

Phần kết luận

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ xem xét đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chiến dịch này sẽ khuyến khích học sinh kết bạn và thúc đẩy bầu không khí tích cực trong trường, điều này sẽ đảm bảo việc bắt nạt trên mạng không xảy ra.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-cities-of-the-future.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên