Unit 1 lớp 12: ProjectUnit 1 lớp 12: Project

1 (trang 17-SGK tiếng anh 12). Your group is going to take part in the Public Speaking Contest 'A famous person you admire' organised by your school. Assign the task to each group member: choosing a famous person, creating his/her profile, and giving a presentation about this person. (Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói "Một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ" của trường tổ chức.Giao nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm: chọn một người nổi tiếng, tạo / hồ sơ của người đó, và đưa ra một bài thuyết trình về người này.)

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

Taylor Swift (Full name: Taylor Alison Swift)

- was born on 13th December, 1989 in Pennsylvania and then moved to Nashville, Tennessee at the age of 14 to pursue a career in country music.

- Swift is one of the best-selling music artists of all time. She became famous because of her inspiring songs towards the young all over the world.

- She has received many music awards of Grammys, Emmy, Billboard Music Awards,  American Music Awards and so on.

- facts: Swifty’s lucky number is 13, contrasting to other people: she was born on 13, Her debut album went platinum in 13 weeks; If she sees a 13, it'll bring her luck; In 2018, Swift won 13 awards...

- Swift hit this one right on the head: trying and failing is totally normal. The only thing you can do is just brush yourself off and try again. You might fail again, but if you try hard enough, eventually you can do nearly anything you set your mind to.

- She’s also the person that inspires the young to live a meaningful life through her speech, her actions and her music.

Hướng dẫn dịch:

Taylor Swift:

- sinh ngày 13 tháng 12 năm 1989 tại Pennsylvania, sau đó chuyển đến Nashville, Tennessee lúc 14 tuổi để theo đuổi con đường âm nhạc đồng quê.

- Taylor là 1 trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại. Cô ấy trở nên nổi tiếng vì những bài hát truyền cảm hứng cho giới trẻ trên toàn thế giới.

- Cô ấy đã nhận được rất nhiều giải thưởng âm nhạc của các giải nổi tiếng như Grammys, Emmy, Billboard, ...

- sự thật: con số may mắn của cô ấy là 13, trái ngược với những người khác: sinh ngày 13, album debut của cô đạt chứng nhận bạch kim ở tuần 13, nếu cô ấy nhìn thấy số 13 thì nó sẽ mang lại may mắn cho cô ấy; vào năm 2018, cô thắng 13 giải thưởng.

- Taylor luôn có quan niệm rẳng: cố gắng và thất bại là điều bình thường. Điều duy nhất bạn có thể làm là gạt bỏ đi và thử lại. Bạn có thể sẽ thất bại lần nữa nhưng nếu bạn cố gắng đủ, cuối cùng bạn có thể làm được gần như những thứ bạn nghĩ trong đầu.

- Cô ấy cũng là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để sống 1 cuộc sống có ý nghĩa thông qua những bài phát biểu, những hành động và cả âm nhạc của mình

2 (trang 17-SGK tiếng anh 12). Work in groups. Choose the best presentation which meets the following criteria: (Làm việc nhóm. Chọn trình bày tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí sau:)

Content: relevant to the topic, well-structured, interesting, truthful

Speaker's presentation techniques: clear outline, emotional and expressive voice, good use of body language and gestures, good pronunciation

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch:

Nội dung: phù hợp với chủ đề, có cấu trúc tốt, thú vị, trung thực

Kỹ thuật thuyết trình của diễn giả: lập dàn ý rõ ràng, giọng nói truyền cảm, giàu cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ tốt, phát âm tốt

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-1-life-stories.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác