Unit 1 lớp 12: ReadingUnit 1 lớp 12: Reading

Giving back to the community

1 (trang 11-SGK tiếng anh 12). Discuss the partner (Thảo luận với bạn)

What do the people in the pictures need? What can you do to help them?

Use the words under the pictures to answer the questions.

Unit 1 lớp 12: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

a. What people need: ____________

    What to do: ____________

b. What people need: ____________

    What to do: ____________

c. What people need: ____________

   What to do: ____________

Đáp án:

What people needWhat to do
a. These food victims need food and shelledWe can donate money, rice and old clothes
b. These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to studyWe can donate books and money
c. These young cancer patients need care and comfontWe can visit them, give them gifts and organise different fun activities.
Quảng cáo

2 (trang 11-SGK tiếng anh 12). Read two people's life stories and complete the table (Đọc 2 câu chuyện về cuộc sống của con người và hoàn thành bảng)

Unit 1 lớp 12: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Larry Stewart came from humble beginnings. Born in Mississippi in 1948, he was brought up by his grandparents. In 1971, Larry found himself jobless and starving for several days. After a free meal given by a restaurant's owner, he vowed to help others whenever he could.

Larry then moved to Kansas City, where he was fortunate enough to make money in cable television. He began helping the less fortunate in 1979, and stories of “Secret Santa’ started to emerge from the city.

For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places - without ever revealing his identity. The more he gave, the more stories of his generosity spread across the United States. Secret Santa became famous, yet still anonymous.

He kept his identity hidden until 2006, when he was diagnosed with cancer, which later claimed his life. Since Larry Stewart's death in 2007, his example has inspired others to continue his mission of kindness and charitable work. 

Born in 1988, Le Thanh Thuy was awarded the title ‘Ho Chi Minh City utstanding Young Citizen’ in 2006, a ear before she passed away. As soon Thuy started high school in 2003, she was diagnosed with bone cancer and doctors decided to amputate her leg to save her life.

Thuy's repeated hospitalisations over four years did not stop her from helping other patients. Her dream was to initiate a fund to help young cancer patients. Whenever Thuy could move around, she organised different charity activities to relieve the young patients' pain. Thuy's meaningful work was welcomed and supported by the community. As a result, Thuy's Dream Programme was launched and is currently managed by The Tuoi Tre.

The Tuoi Tre has continued to hold annual events to support her programme. The most important one is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept a ive by ner story about love and sharing.

Đáp án:

NameLarry StewartLe Thanh Thuy
Born19481988
Died20072007
NationalityAmericanVietnamese
Health problemcancerbone cancer
Dedicated life tothe needyyoung cancer patients

Hướng dẫn dịch:

Larry Stewart xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn. Sinh ra ở Mississippi vào năm 1948, ông đã được nuôi lớn lên bởi ông bà ngoại. Năm 1971, Larry thất nghiệp và nghèo đói trong vài ngày. Sau một bữa ăn miễn phí do chủ của một nhà hàng, ông tuyên bố sẽ giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể.

Larry sau đó chuyển đến thành phố Kansas, nơi ông đã may mắn kiếm tiền trong truyền hình cáp. Ông bắt đầu giúp đỡ những người kém may mắn trong năm 1979, và những câu chuyện của "Secret Santa" bắt đầu phát triển ra khỏi thành phố. Trong hơn 26 năm, ông đưa ra hàng ngàn đô la mỗi dịp Giáng sinh cho những người nghèo ở những nơi công cộng - mà không bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Càng cho đi nhiều, những câu chuyện về sự hào phóng của ông càng lan truyền trên khắp Hoa Kỳ. "Secret Santa" trở nên nổi tiếng, nhưng vẫn còn vô danh.

Ông giữ danh tính của mình cho đến năm 2006, khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, mà sau này đã kết thúc cuộc sống của mình. Từ cái chết của Larry Stewart trong năm 2007, tấm gương của ông đã truyền cảm hứng cho những người khác để tiếp tục sứ mệnh của lòng tốt và làm việc từ thiện.

Sinh năm 1988, Lê Thanh Thuý đã được trao tặng danh hiệu "Công dân TPHCM trẻ xuất sắc" trong năm 2006, một năm trước khi cô qua đời. Ngay khi Thúy bắt đầu học trung học vào năm 2003, cô được chẩn đoán bị ung thư xương và các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ chân để cứu cô.

Việc nhập viện liên tục trong 4 năm không thể ngăn Thuý khỏi việc giúp đỡ bệnh nhân khác. Ước mơ của cô là bắt đầu một quỹ để giúp đỡ bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Bất cứ khi nào Thuý có thể di chuyển xung quanh, cô tổ chức các hoạt động từ thiện khác nhau để làm giảm nỗi đau cho các bệnh nhân trẻ. công việc có ý nghĩa của Thúy đã được chào đón và nhận được hỗ trợ của cộng đồng. Kết quả là, Chương trình Giấc mơ của Thúy đã được đưa ra và hiện đang được quản lý bởi Báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức sự kiện hàng năm để hỗ trợ chương trình của cô. Sự kiện quan trọng nhất là lễ hội Hoa hướng dương, nơi trẻ em và gia đình của họ có thể đoàn tụ và vui chơi. Quà tặng được trao cho các bệnh nhân trẻ tuổi, và ký ức về Thuý sống mãi nhờ câu chuyện về tình yêu và chia sẻ.

3 (trang 12-SGK tiếng anh 12). Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces (Tìm các từ hoặc các biểu thức trong văn bản có các ý nghĩa sau. Viết chúng vào đúng khoảng trống)

1. people who do not have enough food or money        

_____________

2. make something known to someone 

_____________

3. unknown to other people       

_____________

4. remove a body part in a medical operation     

_____________

5. start, make something important begin            

_____________

6. something remembered from the past

 

Đáp án:

1. the needy2. reveal3. anonymous
4. amputate5. initiate6. memory
Quảng cáo

4 (trang 12-SGK tiếng anh 12). Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

1. What did Larry Stewart do to help those in need?

2. Why was he called ‘Secret Santa’ ?

3. How has his act of kindness influenced other people since his death?

4. What did Thanh Thuy do to help other people?

5. What title was Thuy awarded?

6. How does The Tuoi Tre manage Thuy's Dream Programme?

Đáp án:

1. Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to needy people in public places.

2. Because he gave money to people during the festival season of December while his identify was hidden.

3. People have been insired to continue his mission of kindness and charitable work.

4. Thuy organised charitable activities to relieve young cancer patient's pain

5. She was awarded the title "Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen"

6. The newspaper holds annual events to support her program. One of them is the Sunflower Festival where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

Hướng dẫn dịch:

1. Vào mỗi dịp Giáng sinh, Larry đã phát hàng nghìn đô la cho những người thiếu thốn ở những nơi công cộng.

2. Bởi vì anh ấy đã đưa tiền cho mọi người trong mùa lễ hội tháng 12 trong khi danh tính của anh ấy bị che giấu.

3. Mọi người mong muốn tiếp tục sứ mệnh nhân ái và công việc từ thiện của anh ấy.

4. Thủy tổ chức các hoạt động từ thiện để xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi

5. Cô được tặng danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh"

6. Tờ báo tổ chức các sự kiện hàng năm để ủng hộ chương trình của cô ấy. Một trong số đó là Ngày hội Hoa hướng dương, nơi trẻ em và gia đình cùng nhau vui chơi. Những món quà được trao tận tay các bệnh nhân nhỏ tuổi và kỷ niệm của Thủy được lưu giữ mãi bởi câu chuyện về tình yêu thương và sự sẻ chia.

5 (trang 12-SGK tiếng anh 12). Discuss with a partner (Thảo luận với bạn)

Quảng cáo

Have you ever taken part in the Sunflower Festival to support Thuy's Dream Programme?

a. If yes, what did you do in the festival?

b. If no, would you like to do it in the future and how would you help? Give your reasons.

Hướng dẫn làm bài:

a. In 2015, I first went to the festival held at Cau Giay park, Hanoi city with my older sister. She was a volunteer at the festival. I helped my sister and her team make some hand-made things to sell at the festival. All the amount of money collected was then donated to the fund to save young cancer patients. 

b. Yes, I'd like. Because I love children and I want to do some meaningful things to support unlucky ones. I will help to fold paper sunflowers and teach those children how to draw. Seeing their little beautiful smiles will certainly make me happy. 

Hướng dẫn dịch:

a. Năm 2015, lần đầu tiên tôi đi dự lễ hội được tổ chức tại công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cùng với chị gái của mình. Cô ấy là một tình nguyện viên tại lễ hội. Tôi đã giúp em gái và nhóm của cô ấy làm một số thứ thủ công để bán tại lễ hội. Toàn bộ số tiền thu được sau đó được quyên góp vào quỹ cứu các bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi.

b. Vâng, tôi muốn. Vì tôi yêu trẻ em và tôi muốn làm một số việc ý nghĩa để hỗ trợ những người không may mắn. Tôi sẽ giúp gấp những bông hoa hướng dương bằng giấy và dạy những đứa trẻ đó cách vẽ. Nhìn thấy những nụ cười nhỏ xinh của họ chắc chắn sẽ khiến tôi rất vui.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-1-life-stories.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác