Unit 1 lớp 12: SpeakingUnit 1 lớp 12: Speaking

1 (trang 12-SGK tiếng anh 12). Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends. (Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.)

Quảng cáo

a. Who is he?

b. Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored.

c. Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience and the judges.

d. I want to see my expression while I'm speaking.

John: Hi, Van. What are you doing? Why are you talking to the mirror?

Van: Well … I'm practising for the storytelling contest next week. (1) ___________

John: I see. The topic is the life of a historical figure, isn't it?

Van: That's right. I've decided to talk about Nguyen Trai.

John: Nguyen Trai? (2) ___________

Van: He was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to free our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication to our nation.

John: Wow! He is a real national hero. (3) __________

Van: Yes. I'll tell the mystery of the Lychee Garden. It's about an incident which led to the deaths of Nguyen Trai's extended families.

John: Gosh … So his life ended in tragedy?

Van: (4) ___________. And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don't you come to the contest and listen to my story?

John: OK. I will. I really want to know more about this famous man.

Đáp án:

1. d2. a3. c4. b

Hướng dẫn dịch:

John: Hi, Văn. Bạn đang làm gì đấy? Tại sao bạn nói chuyện với gương?

Văn: Ừ ... Tôi đang tập luyện cho cuộc thi kể chuyện vào tuần tới. Tôi muốn nhìn thấy biểu hiện của tôi trong khi tôi đang nói.

John: Tôi hiểu. Chủ đề là cuộc đời của một nhân vật lịch sử, phải không?

Văn: Đúng. Tôi đã quyết định nói về Nguyễn Trãi.

John: Nguyễn Trãi? Ông ấy là ai?

Văn: Ông là một học giả tài năng và một chiến lược gia lão luyện. Ông sinh năm 1380. Ông đã giúp vua Lê Lợi để giải phóng đất nước của chúng tôi từ những kẻ xâm lược trong thế kỷ 15. Tôi ngưỡng mộ ông vì những cống hiến của ông cho đất nước của chúng tôi.

John: Wow! Ông là một anh hùng dân tộc thực sự. Bạn có biết câu chuyện gì về ông không? Một câu chuyện thú vị sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và giám khảo.

Văn: Có. Tôi sẽ kể về bí mật Lệ Chi Viên. Đó là về một sự cố dẫn đến cái chết của gia đình Nguyễn Trãi.

John: Trời ... Vì vậy, cuộc sống của ông đã kết thúc trong bi kịch?

Văn: Đúng, một cách nào đó, nhưng hai mươi năm sau đó danh tiếng của ông đã được phục hồi. Và ông đã được đề cử là một danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1980. Tại sao bạn không đến với cuộc thi và lắng nghe câu chuyện của tôi?

John: OK. Tôi sẽ đến. Tôi thực sự muốn biết thêm về người đàn ông nổi tiếng này.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

2 (trang 12-SGK tiếng anh 12). Practise the conversation with a partner (Thực hành đoạn hội thoại với bạn)

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

3 (trang 13-SGK tiếng anh 12). Work with a partner. Use the information below or your own ideas to talk about one of the historical figures below (Làm việc cùng đối tác. Sử dụng thông tin dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để nói về một trong những số liệu lịch sử dưới đây.)

Quảng cáo

Le Quy Don (1726 - 1784)

Facts

- a distinguished philosopher, poet, and encyclopaedist

- responsible for a large number of encyclopaedic, historical and philosophical works

Reasons for being respected

- his sharp wit and wide knowledge

Interesting stories

- Still a child, he created a poem, using words with double meanings to describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student's self-accusation and promise to study harder.

King Le Loi/Le Thai To (1385 - 1433)

Facts

- determined leader of Lam Son uprising against the Ming invaders (1418 - 1427), suffered hardship and difficulties

- freed the country and became King in 1428

Reasons for being respected

- his perseverance during the ten years' war

Interesting legend:

- the history of Sword Lake in Ha Noi: the return of the magical sword to a golden turtle after the war against the invaders

Hướng dẫn làm bài

Min: Hello Mai. Have you read anything interesting, recently?

Mai: Yes, I have. I read a lot of books about historical figures to prepare for my presentation at school.

Min: Really? Who do you admire the most?

Mai: Well, the one I admire the most is Le Quy Don who is an outstanding philosopher and poet in the eighteenth century.

Min: Oh. I have no idea about him. Can you tell me more about him?

Mai: Sure. He served lots of important roles under Le Hien Tong reign. From 1760 to 1762, he was appointed as Special Envoy to China, a favourable occasion for deeply studying Chinese literature and history.

Min: He seemed to take important roles, right?

Mai: Yes. He was a prominent scholar, well known for distinguished encyclopaedic, historical and philosophical works. He was widely respected for his sharp wit and wide knowledge.

Min: Wow, he's such an admiring man!

Mai: There was an interesting story about him. Do you want to listen to?

Min: Of course, I do.

Mai: When he was a child, he created a poem, using words with double meanings to describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student's self-accusation and promise to study harder.

Min: He's so creative!

Mai: Yes.

Hướng dẫn dịch:

Min: Chào Mai. Bạn có đọc cái gì thú vị gần đây không?

Mai: Có. Mình có đọc nhiều sách về các nhân vật lịch sử để chuẩn bị cho bài thuyết trình ở trường.

Min: Thật sao? Người bạn ngưỡng mộ nhất là ai?

Mai: Ừ, người mình ngưỡng mộ nhất là Lê Quý Đôn, ông là một nhà triết học tiêu biểu ở thế kỉ 18.

Min: Ồ. Mình không biết gì về ông ấy cả. Bạn có thể kể nhiều hơn về ông ấy được không?

Mai: Chắc chắn rồi. Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới triều vua Lê Hiến Tông. Từ năm 1760 đến năm 1762, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc biệt sang Trung Quốc, đây là một cơ hội thuận lợi giúp ông học hỏi sâu về văn học và lịch sử Trung Hoa.

Min: Có vẻ là ông giữ nhiều chức vụ phải không?

Mai: Đúng rồi. Ông là một học giả tiêu biểu, nổi tiếng với các tác phẩm về triết học, lịch sử và bách khoa toàn thư. Ông được nhiều người kính trọng do có trí thông minh sắc bén và hiểu biết sâu rộng.

Min: Ồ, ông quả là một người đàn ông đáng khâm phục!

Mai: Có một câu chuyện thú vị về ông. Bạn có muốn nghe không?

Min: Tất nhiên là mình muốn nghe rồi.

Mai: Khi còn nhỏ, ông đã sáng tác ra một bài thơ sử dụng các từ có hai tầng nghĩa để tả các đặc trưng của các loài rắn. Bài thơ còn được hiểu như là lời thú tội và hứa hẹn học hành chăm chỉ hơn của một học sinh lười biếng.

Min: Ông thật sáng tạo!

Mai: Đúng rồi.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-1-life-stories.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác