Unit 3 lớp 12: ProjectUnit 3 lớp 12: Project

1 (trang 41-SGK tiếng anh 12). Do a survey. Find out: (Làm một cuộc khảo sát. Tìm ra:)

Quảng cáo

How many students in your class have chosen a green lifestyle

What they often do

Why they think their activities are environmentally friendly

You can use the following questionnaire:

How green are you?

 

Always

Often

Never

1. Purchase certified organic food and drinks.

2. Buy reusable products.

3. Refuse plastic bags when shopping.

4. Walk to school at least twice a week.

5. Turn off the lights when leaving home.

6. Call a plumber to fix dripping water pipes and taps.

7. Take part in tree-planting events.

8. Use electronic files and avoid printing out documents.

9. Use solar energy calculators, watches and other accessories.

10. Encourage friends and relatives to join green activities.

 

 

 

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch:

+ bao nhiêu học sinh trong lớp học của bạn đã chọn được lối sống xanh

+ những gì họ thường làm

+ tại sao họ nghĩ rằng hoạt động của họ thân thiện môi trường

Bạn có thể sử dụng câu hỏi sau đây:

Bạn sống xanh như thế nào?

1. Mua thực phẩm hữu cơ được kiểm chứng và thức uống.

2. Mua các sản phẩm tái sử dụng.

3. Từ chối túi nilon khi đi mua sắm.

4. Đi bộ đến trường ít nhất hai lần một tuần.

5. Tắt đèn khi ra khỏi nhà.

6. Gọi một thợ sửa ống nước để sửa chữa nhỏ giọt ống nước và vòi nước.

7. Tham gia vào các sự kiện trồng cây.

8. Sử dụng tập tin điện tử và tránh in tài liệu.

9. Sử dụng máy tính năng lượng mặt trời, đồng hồ và các phụ kiện khác.

10. Khuyến khích bạn bè và người thân tham gia các hoạt động xanh.

2 (trang 41-SGK tiếng anh 12). Report your findings to your class. (Báo cáo kết quả với lớp của bạn.)

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

According to my survey, there is 97 per cent of our class have chosen a green lifestyle. They often buy reusable products, refuse plastic bags when shopping, turn off the lights when leaving home, call a plumber to fix dripping water pipes and taps, take part in tree-planting events, use electronic files and avoid printing out documents. They always purchase certified organic food and drinks, encourage friends and relatives to join green activities, and so on...

Hướng dẫn dịch:

Theo khảo sát của tôi, có 97% lớp chúng ta có lựa chọn lối sống xanh. Họ thường mua các sản phẩm tái sử dụng, từ chối túi nilon khi đi mua sắm, tắt đèn khi ra khỏi nhà, gọi thợ sửa ống nước để sửa chữa ống nước và vòi nước nhỏ giọt, tham gia vào các sự kiện trồng cây, sử dụng các tập tin điện tử và tránh in tài liệu. Họ luôn luôn mua thực phẩm hữu cơ và thức uống được kiểm chứng, khuyến khích bạn bè và người thân tham gia các hoạt động xanh, và vân vân...

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-3-the-green-movement.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác